NHO

Innhold

Jobbskaping og klimaomstilling viktigst

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

- I dag har regjeringen lagt fram et godt budsjett for langsiktig jobbskaping og klimaomstilling, men dette budsjettet er ikke en fasit for 2021. Jeg er helt sikker på at myndighetene og Stortinget tar høyde for at det trengs ytterligere krisetiltak for næringslivet også i 2021.

- Vi står midt i den verste økonomiske krisen på flere tiår. Vi må sikre at folk kommer tilbake igjen i jobb og at de har jobber i fremtiden. I NHOs veikart har vi sagt at vi skal skape 250 000 nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor innen 2030. Med den historiske satsingen på karbonfangst- og lagring, kuttet i skatt på arbeidende kapital og forsknings- og kompetanseløft kan bedriftene bidra til jobbskaping og klimaomstilling, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli.

Reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital

Regjeringen foreslår å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent. Rabatten ble også økt med 10 prosentpoeng tidligere i år. Det betyr at formuesskatten nå skal beregnes til 55 prosent av verdien på denne type kapital.

- Dette er et viktig tiltak. Bedriftene skulle gjerne sett at hele formuesskatten på arbeidende kapital ble fjernet, men reduksjonen av formuesskatten på arbeidende kapital er utrolig viktig for private eiere over hele landet. Når bedriftene skal komme seg gjennom krisen trenger de pengene i bedriftene, sier Solli.

Satsing på karbonfangst- og lagring – også i Oslo

Regjeringen varslet en historisk satsting på karbonfangst- og lagring tidligere i høst. Regjeringen har i første omgang varslet at de ønsker å støtte et fangstprosjekt ved sementfabrikken Norcem i Brevik.

-Karbonfangst- og lagring vil bli et stort norsk industrieventyr med mange arbeidsplasser, og et veiskille i norsk og europeisk klimapolitikk. NHO Viken Oslo ønsker en satsing som også inkluderer fangstprosjektet Fortum Oslo Varme. CO2-lageret har mer enn nok plass, begge fangstprosjektene vil bidra til å utvikle unik teknologi i sin bransje, og to fangstprosjekt gir en langt mer robust og tryggere satsing enn bare ett anlegg, sier Solli.

Grensehandel

-Regjeringens forslag om lavere avgifter på lettbrus monner ikke for å bremse grensehandelen. Dersom avgiftene harmoniseres med de svenske avgiftene, vil dette kunne gi tusenvis av arbeidsplasser innen dagligvarehandel og mat- og drikkenæringen. Det viser en fersk rapport fra NHO Mat og Drikke.

Kompetanse

-Det er bra at regjeringen bevilger penger til 1 500 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Vi regner med at fagskolene i Oslo og Viken får sin solide andel av dette. NHOs kompetansebarometer viser at bedriftene trenger folk med denne utdanningen, sier Solli.

-Det er viktig at lærlingetilskuddet økes i budsjettforslaget. Det bevilges 170 millioner kroner til å videreføre den økningen av lærlingtilskuddet i høst til våren 2021. Økningen utgjør 4250 kroner per lærekontrakt neste vår. Bedriftene trenger at flere tar yrkesfag og ender opp med et fagbrev, sier Solli.

Bredbånd

-Tilskudd til bredbåndsutbygging i utkantstrøk blir 264 millioner kroner neste år, ifølge regjeringens budsjettforslag. Korona har vist oss hvor viktig det er med bredbånd. Vi hadde forventet en økning i dette beløpet, sier Solli.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: