NHO

Innhold

Kjære bedrift - ta imot en lærling!

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Det er stort behov for flere læreplasser i Viken og Oslo. Fremtidens bedrifter trenger fagarbeidere.

Hvert år på denne tiden er det hektisk formidling av søkere til læreplass. I år er dette en særdeles vanskelig jobb fordi mange bedrifter kjenner på usikkerheten etter koronakrisen.

Mange bedrifter står i en kritisk økonomisk situasjon som gjør at de ikke kan tilby læreplasser som vanlig. Derfor er det bra at regjeringen bevilget 170 millioner kroner til fylkeskommunene i kompensasjon for økt lærlingtilskudd i tillegg til 175 millioner kroner særskilt til lærlinger. Det viktigste nå er at bedriftene tar inn lærlinger. Bare slik kan lærlingene få en lærebedrift å gå til utover høsten allikevel. 

Både bedrifter, opplæringskontor og ikke minst fylkeskommunene er særlig aktive nå. Det er næringslivet som tar hovedansvaret for det viktige samfunnsoppdraget opplæringen av faglært arbeidskraft er. 73 prosent av norske lærlinger får læreplass i bedrift. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Bedrifter i Viken og Oslo er ikke noe unntak her. Samtidig ser vi at flere velger yrkesfag og at flere gjennomfører. Viken, Sogn og Fjordane og Oslo er på topp i landet på gjennomføring i videregående skole.

Vi vet at mange bedrifter allerede har en høy andel lærlinger. Det er flest små og mellomstore bedrifter i Norge. En liten bedrift har gjerne eier eller leder selv i produksjonen. Å følge opp en lærling kan da være krevende siden bedriften også skal opprettholde produktivitet og lønnsomhet. Vi møter likevel jevnlig engasjerte lærebedrifter av alle størrelser i vår region Disse bedriftene ser fordelen ved å satse på lærlinger. De tenker langsiktig på eget -og på bransjens rekrutteringsbehov. De tar et samfunnsansvar ved å være lærebedrift. Uansett beveggrunn, bedriftenes innsats som part i opplæring av fremtidens arbeidskraft er imponerende!

Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. Det er krevende, særlig i år. Ikke bare skal man treffe slik at antall skoleplasser klasser står i forhold til læreplasser man senere får behov for. Søkerne har også individuelle preferanser for hvor de vil ha læreplass, hvilken bedrift de helst vil være lærling hos og til det spesifikke fagbrev de vil ha. Det er ikke enkelt å få tilbud til å matche etterspørsel. Hvert år står det igjen bedrifter som ikke har fått tak i lærlinger, og søkere som ikke har fått læreplass.

Det er stort behov for flere læreplasser i Viken og Oslo. I Viken står 2000 lærlinger uten læreplass, meldte NRK 29. juni. Ingen har fått læreplass innenfor reiselivsfag. I år er det i tillegg er det mange lærlinger som ikke har fått avsluttet og tatt fagbrev grunnet korona og smittevernhensyn. Mange hundre er dessuten permitterte i Viken og Oslo viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Vi sender derfor en oppfordring til dere som ikke er lærebedrift: Gjør som Smart Elektro, Askim & Mysen Rør AS og Hersleth Entreprenør AS – tre av våre medlemsbedrifter som også er lærebedrifter: Bli lærebedrift nå! Viken fylkeskommune og Utdanningsetaten i Oslo kan hjelpe deg med det praktiske.

Til tross for at antallet lærebedrifter med lærling har økt de siste årene, er det fortsatt mange godkjente lærebedrifter uten lærling. I 2019 hadde 27 prosent av de godkjente lærebedriftene ikke hatt lærling det siste året. Dette viser at det ikke er nok å rekruttere en bedrift til å bli lærebedrift. Den trenger også ta opp nye lærlinger.

Til bedriftene som allerede har en lærling: Ta inn en til! Din virksomhet kan nå være med på å øke antall fagarbeidere samt utgjøre stor forskjell for en ungdom på vei mot et framtidig arbeidsliv.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: