Kraftsatsing på grønne arbeidsplasser

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Kraftfusjon vil skape grønne jobber

Kraftfusjon vil skape grønne jobber

Kraftbransjen er inn i en viktig konsolideringsfase. NHO og LO støtter fusjonen mellom Glitre og Agder Energi fordi det inneværende tiåret er mulighetenes tid til å sikre seg nye grønne varige arbeidsplasser. Fusjonen vil bidra til dette.

Flere av oss satte kaffen i halsen da vi hørte at formannskapet i Drammen vendte tommelen ned for fusjonsplanene mellom Glitre Energi og Agder Energi. Saken har med rette vakt en del reaksjoner i Drammens Tidendes spalter. Det skriver regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli og regionleder i LO Viken Oslo Ulf Lervik i en kommentar i Drammens Tidende.

NHO og LO er sterkt bekymret for at planene stopper opp eller blir utsatt for lenge. Vi håper prosessen kommer inn på rett spor så fort som mulig. Her må det fokuseres på mulighetene denne fusjonen vil gi. Vi oppfordrer politikerne til å tenke seg om en gang til, slik at muligheten ikke glipper.

Hvorfor er NHO og bedriftene opptatt av å få denne fusjonen på plass? Jo, det handler om mulighetene samfunnet må gripe for å skape flere grønne arbeidsplasser i årene fremover. Skal vi være med i det grønne skiftet, trenger vi sterke industrielle aktører. Det er nå vi har muligheten til å sikre nye grønne, varige kompetansearbeidsplasser i regionen. Utvikling av ny grønn industri er kapitalintensivt og kompetansekrevende. Et fusjonert selskap vil stå vesentlig bedre rustet til å inngå partnerskap med andre store aktører på nye områder. Slike partnerskap vil gi både nye grønne arbeidsplasser direkte og ringvirkningseffekter også for andre selskaper og aktører i både Buskerud og Agder.

Slik vi ser det, er det liten grunn til bekymring for at Drammen og Buskerud skal miste sin stemme i det fusjonerte selskapet. Tvert imot vil Buskerud fortsatt ha en sentral posisjon og eierinnflytelse. For eksempel vil både nettselskapet og de to selskapenes virksomhet i privatmarkedet for strøm få forretningsadresse og bli ledet fra Buskerud. Med andre ord; En fusjon av Glitre Energi og Agder Energi vil gjøre Buskerud-regionen til vertsregion for Norges nest største nettselskap med 300 000 kunder. Fusjonen vil styrke Buskeruds posisjon som en ledende kraftregion i Norge. Tenk på de spennende mulighetene det kan gi! At fusjonen også kan gi kommunen høyere utbytte og lavere nettleie for kundene burde anses som positivt av flere enn oss.

Kraftbransjen er inne i den største konsolideringsfasen siden århundreskiftet. Kraftselskapene samler seg nå på tvers av regioner og nye større selskaper etableres. Dersom Glitre Energi og Agder Energi ikke selv tar aktive grep, risikerer man å bli hektet av i en utvikling som ikke lar seg stoppe.

Vi synes også det er verdt å legge vekt på at de ansatte i begge selskapene stiller seg bak en fusjon.

Signalene fra Høyres gruppe om at de nå trekker i nødbremsen og tar en tenkepause, er gode signaler. Vi håper de bruker tenkepausen godt og lander på det fornuftige standpunktet i denne saken: Å støtte fusjonen.