Kutt i formueskatten sikrer og skaper arbeidsplasser

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Ole Webjørn Lislelid har jobbet ved Uvdal Maskinfabrikk i over 15 år. Foto: Cecilie Møller Endresen.

Uvdal Maskinfabrikk har er en familieeid bedrift som har holdt det gående i over 30 år. Bedriften betaler rundt 450.000 kroner i formuesskatt. Dette er penger eier og daglig leder Betty Karin Nørstebø heller ville beholdt i bedriften til å skape arbeidsplasser.

-Formuesskatten er en særnorsk skatt som skaper problemer. Regjeringens forslag om redusert formuesskatt på arbeidende kapital er et skritt i riktig retning. Men skatten burde fjernes helt, det skriver regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli og leder av NHOs SMB-forum Lena Vonka i et leserinnlegg i Laagendalsposten.

Stortinget skal behandle dette denne uken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

-Det er viktigere enn noen gang å beholde kapitalen som finnes i de private bedriftene. Kapitalen må brukes til å investere i bedriften og bevare arbeidsplasser. Regjeringspartiene og FrP må bruke forhandlingene i Stortinget til å fjerne formuesskatten – i hvert fall midlertidig for 2020 og 2021, skriver Vonka og Solli.

-I de fleste private bedriftene må eierne ta ut utbytte for å betale formueskatten. Det er midler bedriftene sårt trenger for å unngå permittering og konkurs. Selskapene har ofte store verdier i bygninger, maskiner og varelager. Når inntektene blir kraftig redusert på grunn av korona, stopper tilgangen til likviditet opp, men formuesskatten må betales selv om bedriften går med underskudd. Det er urimelig.

-Nå trenger vi politikk som bidrar til å skape og bevare private arbeidsplasser. Det er forsøket verdt å ta bort skatt på arbeidende kapital i hvert fall nå under krisen, for å sikre at folk har en jobb å gå til.

I innlegget viser de til Uvdal Maskinfabrikk i Numedal. Fabrikken er en familieeid bedrift som har holdt det gående i over 30 år. Bedriften betaler rundt 450.000 kroner i formuesskatt. Dette er penger eier og daglig leder Betty Karin Nørstebø heller ville beholdt i bedriften til å skape arbeidsplasser.

- I dag jobber 61 prosent av alle ansatte i næringslivet i privateide bedrifter, store og små.

- De største bedriftene er viktige lokomotiv for jobb- og verdiskaping, men de aller fleste bedriftene i Norge er små og mellomstore (SMB) med under 100 ansatte. En femtedel av verdiskapingen i Norge skjer i bedrifter med færre enn 20 ansatte. De små og mellomstore bedriftene er en viktig del av grunnmuren i norsk økonomi, og er essensielle underleverandører og samarbeidspartnere for større bedrifter og offentlig virksomhet. Samspillet mellom ulike bedrifter er fundamentet vi bygger fremtidens verdiskaping på.

-Bak disse bedriftene står private eiere som bidrar med langsiktig og risikovillig kapital. De spiller en særlig viktig rolle for lokal verdiskaping og utvikling av Distrikts-Norge, og kjennetegnes ofte ved eiere som er dypt engasjert i bedriften og de ansatte. Det gir trygghet, samhold og tilhørighet. De har bidratt til jobber og levende lokalsamfunn i generasjoner. I enkelte kommuner er opp mot hundre prosent av næringslivet eid av private. Disse bedriftene utgjør forskjellen mellom levende og fraflyttede bygder.

-Men bedrifter med større kostnader enn inntekter vil før eller siden bukke under. Jo flere bedrifter som ryker, jo færre vil ha en jobb å vende tilbake til når pandemien er over. Permitteringer vil bli til oppsigelser, og etter hvert vil folk skyves helt ut av arbeidsstyrken. 9 av 10 permitterte er permittert fra jobber i privat sektor. De må tilbake i jobb i private bedrifter. Vi får ikke til gjenoppbyggingen av Norge uten private bedrifter; privat kapital og eiere som vil satse.

-I krisen har det blitt tydeligere enn noen gang: Et samfunn kan ikke stå seg over tid uten private bedrifter. Dette er en krise vi kun kommer gjennom ved å bevare og skape nye private arbeidsplasser. Da må vi la eierne beholde den arbeidende kapitalen i bedriftene, avslutter Vonka og Solli.

FAKTA:

Menon har på vegne av NHO laget en rapport som viser betydningen av privat norsk eierskap. Denne rapporten viser:
99 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore bedrifter.
Om lag halvparten av de som jobber i næringslivet jobber i en bedrift med under 100 ansatte
61 prosent av alle arbeidplasser i næringslivet er i private norske bedrifter
40 prosent av verdiskapingen i næringslivet kommer fra private bedrifter
78 prosent av de sysselsatte i næringslivet i kommuner med spredt bosetting er ansatt i en privateid bedrift