Langsiktig løft for å sikre lokal fagkompetanse

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Hallingplast har hatt 19 lærlinger siden 2013. Et særdeles vellykket samarbeid mellom lokale bedrifter og skolen har mye av æren for at interessen for yrkesfag er stor i Hallingdal. En egen rekrutteringspatrulje som er ute på ungdomskolene har sikret søkere.

Bjørn Sorteberg fra Hallingplast var en av initiativtakerne til satsingen for 15 år siden. Lokalt næringsliv var bekymret for fremtidig rekruttering på grunn av befolkningsnedgang i regionen. Noe måtte gjøres.

-Hallingen er fremoverlent og handlingsorientert, sier Sorteberg. -Heller enn å sitte passive og klage over at det var vanskelig å rekruttere lokal arbeidskraft, bestemte vi oss for å gjøre noe med det. Befolkningsutviklingen får vi ikke gjort noe med. Men å samle oss og vise oss fram, kunne vi gjøre. Vise at vi er her og har et interessant tilbud til dem som skal ta et skole- og yrkesvalg. Slik ble «Industriløftet Hallingdal» en realitet.

Strategisk rekrutteringskanal

Bedrifter som Protan, Defa, Hafslund E-Co, Gol Stål, Hallingdal Renovasjon og Hallingplast samlet seg og fikk med Norsk Industri og daværende NHO Buskerud, som også så behovet. Ildsjeler både i ungdomsskolen og Ål videregående skole har gjort en fenomenal innsats hele veien. For å nå fram til ungdom med budskapet, brukes ungdom – både nåværende elever, tidligere elever, lærlinger eller unge som nylig har begynt i fast jobb som rollemodeller.

-Hvert år lager vi en rekrutteringspatrulje som besøker alle ungdomsskolene i Hallingdal og forteller om bedriftene, ulike yrker og muligheter i industrien i Hallingdal. Med godt samarbeid mellom skole og bedriftene, og god oppfølging fra skolen, sikrer vi kvalitet i opplæringen. Elevene er tidlig ute og prøver seg i flere bedrifter, før de eventuelt får tilbud om læreplass, sier Sorteberg. Han har vært med i styringsgruppen for satsningen fram til han forlot Hallingplast nå i sommer.

Det siste året har også bilbransjen blitt med i rekrutteringspatruljen, i tillegg til industrien.

Elin Kaafjeld fra NHO Viken Oslo er med i styringsgruppen, og hun er imponert over resultatene og innsatsen som er gjort gjennom «Industriløftet Hallingdal».

-Dette viser hva vi kan få til når vi løfter sammen, sier hun og peker på både det nære samarbeidet mellom skole og næringsliv, og bedriftene imellom.

Vinn vinn

Ferskeste lærling hos Hallingplast hadde selv besøk av rekrutteringspatruljen for noen år siden. Besøket pirret Sander Disens interesse for yrkesfag. Han roser utplasseringsordningen på Ål videregående, som innebærer at elevene er mye ute i bedrift og – like viktig – i flere bedrifter.

-Et kjempebra opplegg. Du får vist deg fram til bedriftene. Da er det lettere å få jobb. Det blir lettere for bedriftene å ansette deg, samtidig som du vet hva du går til.

Sander fikk tilbud om læreplass av Hallingplast, hvor han i dag er første års lærling i produksjonsteknikkfaget. Han stortrives, og skryter av både arbeidsmiljøet, oppgavene og oppfølgingen han får fra bedriften.

-Her er jeg er med i hele produksjonsprosessen og får med meg hvordan små plastkuler til slutt blir til plastrør i ulike størrelser og dimensjoner. Hver dag ruller et dusin vogntog med rør ut fra fabrikken på Ål til markeder i inn og utland, sier han.