NHO

Innhold

Legg lista høyt mot svart arbeid

Nyhet

Publisert

#205

Nye storkommuner, som Indre Østfold kommune, må bruke innkjøpsmakten sin for å sikre et seriøst arbeidliv

Indre Østfold kommune må bruke sin innkjøpsmakt slik at at kommunale byggeprosjekter ikke støtter opp under arbeidskriminalitet, men benytter seg av lovlig arbeidskraft.

I 2020 slås Eidsberg, Askim, Trøgstad, Hobøl og Spydeberg sammen til Indre Østfold kommune. Kommunen vil telle nesten 45.000 innbyggere og vil bli en betydelig region i Viken. Storkommunen vil bygge ut skoler, barnehager og sykehjem for å gi innbyggerne et godt velferdstilbud – og vil i den sammenheng benytte seg av håndverkere og entreprenører. Da er det viktig at Indre Østfold bruker sin innkjøpsmakt til å sikre at kommunale byggeprosjekter ikke støtter opp under arbeidskriminalitet, men benytter seg av lovlig arbeidskraft.  Det skriver regiondirektør Nina Solli i Indre Smaalenene Avis

Svart arbeid er et alvorlig samfunnsproblem som koster samfunnet 28 milliarder i tapte inntekter. Dette er penger som kunne gått til skoler og eldrehjem. Problemet er spesielt stort innenfor bygg- og anleggsbransjen. En undersøkelse NHO Viken Oslo har gjort blant sine medlemsbedrifter viser at 90% av bedriftene i Byggenæringens Landsforening som har svart oppgir at de har påvirkes av det useriøse arbeidslivet. 

Også i kommunene som skal bli Indre Østfold merker næringslivet dette på kroppen. Her oppgir halvparten av bedriftene at det useriøse arbeidslivet er en utfordring. De viktigste tiltakene de etterlyser er hyppigere tilsyn ute på byggeplassene og strengere krav til innkjøpsrutiner. En kompetent innkjøpsavdeling i kommunen er også viktig for å kunne velge de seriøse fra dag èn 

De fem kommunene har forskjellig praksis på bekjempelse av arbeidskriminalitetSpydeberg kommunestyre vedtok i 2017 å innføre den såkalte “Skiensmodellen” mot sosial dumping og arbeidskriminalitet, som blant annet stiller krav til at bedriftene skal ha lærlinger, kunne legge fram dokumentasjon på fagbrev og at betalinger skal skje til norsk bankkonto. En kartlegging gjort av Fagforbundet viser imidlertid at verken Eidsberg, Askim, Hobøl eller Trøgstad har lignende vedtak i sine kommunestyrer.  

Når de fem kommunene slår seg sammen, gir det en mulighet til at Indre Østfold kan bruke sine økonomiske muskler til å bli en foregangskommune i kampen mot arbeidskriminalitet – og lista bør legges høyt. NHO Viken Oslo vil oppfordre fellesnemnda til å styrke innsatsen og bygge videre på det Spydeberg har satt i gang. Det kan de gjøre ved å innføre Skiens-modellen – eller en tilsvarende modell – i hele den nye kommunen.