NHO

Innhold

Lettet over koronalettelser

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Mange butikker har måttet holde stengt dersom de holder til i et kjøpesenter. Nå blir det lettet på noen av disse tiltakene. Bildet er fra Urmaker Bjercke som holder til i Oslo.

-Jeg er glad for at regjeringen letter på noen av de strenge tiltakene vi har levd med den siste uken. Noen av de strengeste tiltakene gjelder fortsatt for Oslo, Nordre Follo og Ås, sier regiondirektør Nina Solli.

-Strenge tiltak vil fortsatt gjelde i mange kommuner i vår region. Det er positivt at flere kommuner får lettelser fra og med onsdag. Det betyr at det igjen blir mulig å gå på café eller handle i butikker utenfor kjøpesentre i disse kommunene. Men smitteverntiltakene begrenser fortsatt bedriftenes daglige drift i stor grad, sier Solli.

 

-For serveringsstedene har nedstenging og gjenåpning store kostnader. Mange har opplevd dette flere ganger. Bedriftene trenger forutsigbarhet hvis de skal ta risikoen med å åpne igjen. Derfor må kostnader til nedstenging og gjenåpning inkluderes i kompensasjonsordningen.  
 
-Når bedriftene har blitt stengt ned av myndighetene, er lønnskostnader til ansatte som ikke kan være i arbeid en stor økonomisk byrde. Derfor er det viktig at vi nå får på plass en løsning for kostnader knyttet til arbeidsgivers lønnsplikt.  
 
-Stortinget starter nå forhandlingene om regjeringens krisepakke. Jeg håper stortingspolitikerne fra Akershus, Østfold og Oslo merker seg dette og tar det med seg inn i forhandlingene.  
 
-Innstrammingene og nedstengningen vi har sett den siste tiden, har rammet, og vil fortsatt ramme, mange bedrifter fremover. Vi skal gjøre alt vi kan for å få sunne bedrifter gjennom krisen, slik folk fortsatt har en jobb å gå til når krisen er over.  
 
-Det viktig med tydelig kommunikasjon om hvilke tiltak som gjelder hvor og til enhver tid. Da blir det lettere for alle å følge reglene, sier Solli.