NHO

Innhold

Livslang læring over hele kloden

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Conexus driver med læringsteknologi i hele verden

Conexus driver med læringsteknologi i hele verden Illustrasjonsfoto: iStock

Drammensbedriften Conexus kartlegger talent. Aller helst vil daglig leder Steinar Evensen kartlegge talentet til hele nasjonen Norge. Dette skal han snakke om på årskonferansen i Buskerud i mars.

Kartlegg ditt talent her

-Hvis oljeformuen i Nordsjøen utgjør 30 prosent av nasjonalformuen og talentet og kompetansen til innbyggerne utgjør 60 prosent av nasjonalformuen slik politikerne sier, så forundrer det meg at vi bruker så store summer på å kartlegge hvor oljen er og så lite på å kartlegge kompetansen, sier Evensen.

Hjelper læreren å hjelpe eleven

Conexus utvikler digitale løsninger til hjelp i undervisning ved å kartlegge hva elever kan og hvordan lærere kan hjelpe dem videre. Det er disse løsningene de nå sprer utover verden. Conexus har litt over 100 ansatte fordelt på Norge og Asia, flest i Asia faktisk.

I dag bruker over 3500 skoler og 300 kommuner i Norge Conexus’ løsninger for læringsanalyse, kartlegging og samhandling. Blant annet brukes mobiltelefonen som en mobil læringsplattform der lærer og elev raskt og enkelt kan dele læringsinnhold. Conexus har over en million brukere globalt.

-Vi er stolte over å kunne bidra til at norske skolebarn får en bedre og mer individuelt tilpasset skolegang, samtidig som lærerne får verktøy og innsikt for selv å kunne lære underveis. Det er verdifullt, både for den enkelte og for samfunnet som et hele.

I tillegg bruker store bedrifter som DnB, 70 NAV-kontorer og like mange arbeids- og inkluderingsbedrifter Conexus kartleggingsverktøy.

Store i Asia

Conexus ville inn i Asia og fikk tipset om å begynne med Singapore fordi dette vil være et kvalitetsstempel overfor resten av landene i Asia, ettersom landet på mange måter er et forbilde og det er lite korrupsjon der. I tillegg har Singapore et meget godt utdanningssystem. På grunn av store kontrakter med Singapore og Malaysia, vil bedriften på sikt blir større i Asia enn i Norge.

-I Singapore har vi fått i oppdrag å kartlegge kompetansen til alle lærere og alle statsansatte. Regjeringen der bruker store summer på å kartlegge talentet, og på å gi de ansatte påfyll i form av kurs opplæring, sier Evensen.

Teknologien som skal til for å gi de ansatte påfyll er også levert av Conexus.

Drammen framfor Oslo

-Hvorfor startet du opp i Drammen?

-Jeg er vokst opp her. Jeg tror dessuten det er et konkurransefortrinn å holde til i Drammen, det er letter å rekruttere og beholde folk. Nå er det slik at mye av den kompetente arbeidskraften i Drammen pendler til Oslo hver morgen. Tilbyr du disse en jobb i hjembyen, så blir de, sier Evensen.

-Her i Drammen har vi gode forutsetninger for å bli en kunnskapsby innen livslang læring. På Grønland og Papirbredden finnes flere ledende teknologiselskaper, legger han til.

Hvilke ringvirkninger gir Conexus til lokalmiljøet i Drammen?

-Jeg tror ikke at framtidens bedrifter er så store. Jeg tror mer på samarbeid mellom bedrifter. I dag holder vi til i en hub på Papirbredden, Cxs Growth. Flere selskaper som holder til her er nå en del av vår suksess. Vi er lokomotivet som har slått i gjennom internasjonalt, men det er ikke gitt at vi skal utføre alle oppdrag selv. En del oppgaver Conexus skal ha utført, kan andre selskaper utføre for oss. På den måten er flere arbeidsplasser blitt skapt i andre bedrifter på grunn av våre oppdrag, sier Evensen.

Les mer om Conexus