NHO

Innhold

Direktør Rune Frogner gir selskapets kompetente, fleksible og stabile arbeidskraft mye av æren for Moelven Numedals gode resultater de senere år. Numedalsbanen har vært en viktig drahjelp.

Lokal verdiskaper av dimensjoner

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Rune Frogner Moelven Numedal

Direktør Rune Frogner gir selskapets kompetente, fleksible og stabile arbeidskraft mye av æren for Moelven Numedals gode resultater de senere år. Numedalsbanen har vært en viktig drahjelp.

Moelven Numedal AS er den største privateide bedriften i Numedal. Hjørnestensbedriften i Flesberg har 35 ansatte og omsatte i fjor for 155 millioner kroner. Mesteparten av verdiskapingen som foregår her, pløyes rett tilbake til den lokale verdikjeden.

Bedriften kjøper og sager 150.000 kubikkmeter gran årlig. Tømmeret kjøpes i første rekke fra lokale skogbrukere, og forlater fabrikken i form av råstoff til fasadeprodukter og limtre i ulike dimensjoner. 60 prosent av trelasten selges i Norge. 40 prosent går til utlandet.

En bransje i opptur

Selskapet har økt omsetningen hvert år de siste fem årene. Eksportandelen har gått opp. Fjoråret ble et rekordår, forteller direktør Rune Frogner.

-Den grønne bølgen gjør at flere velger tre når de bygger, fremfor stål og betong. Skog og tre har en vesentlig posisjon for å klare å gjennomføre det grønne skiftet vi står overfor, og det gir grunn til videre optimisme, konstaterer han fornøyd.

Virksomhet med ringvirkninger

-Betydningen for et lokalsamfunn av å ha en slik aktør er enorm. De fleste som jobber her bor i Flesberg, Rollag og Kongsberg. Det betyr verdifulle skattekroner for disse kommunene. Moelven Numedal kjøper årlig tømmer for 100 millioner kroner i Buskerud og Telemark. Dette er penger som går rett tilbake til den lokale verdikjeden og samfunnet rundt, til skogeieren, transportører og underleverandører, sier Frogner.

Effektiv logistikk på skinner

Moelven Numedal selger også flis, som sendes med tog på Numedalsbanen. Etter press fra lokalt næringsliv og politikere ble banen, som hadde vært stengt i 16 år, tatt i bruk igjen i 2013. Strekningen Kongsberg-Rollag ble rustet opp, mens strekningen Rollag-Rødberg ble fredet.

- Da Tofte cellulosefabrikk ble lagt ned, fikk vi liv i Numedalsbanen igjen. Det var med på å berge oss. Vi laster 80-100.000 kubikkmeter fiberråstoff i Flesberg hvert år. Effektiv toglogistikk er helt avgjørende for et aktivt skogbruk i Numedal og en levende industri, slår Rune Frogner fast

Trenger kompetanse

Han er selvsagt opptatt av at det gis gode rammevilkår for skogbruket, og peker på noen av de viktigste: At broer og veier blir oppgradert slik at de er godkjent for tyngre transport, at ny tømmerhavn kommer på plass, at det gis tilskudd til skogsbilveier og skognæringen generelt, at det gis tilskuddsmidler også til innovasjon som bygger på eksisterende teknologi. Og sist, men absolutt ikke minst: tilgang på rett kompetanse.

-Industrimekanikere med bred, allsidig bakgrunn er vanskelig å få tak i. Mange kommer fra oljeindustrien hvor de jobbet mer spesialisert på én maskin. Her trenger vi større bredde. Ofte henter vi inn folk lokalt, som kan ta fagbrev hos oss etter fem år. Så den som ønsker å ta i et tak, og har et dryss av automasjon og digitalisering på toppen, er hjertelig velkommen hit til oss, sier Frogner.

Fakta om Moelven Numedal AS

  • Hjørnestensbedrift i Flesberg
  • Startet i 1974 som et andelslag. Skogeierne ønsket å ha et sagbruk her, hadde et behov for å foredle tømmeret lokalt
  • Kjøpt opp av Norske Skog i 1993
  • Kjøpt opp av Moelven Industrier i 2000
  • Sager 150 kubikk tømmer årlig
  • Kun gran (Soknabruket tar furuen)
  • Selger i hovedsak skurlast, som er trelast laget av rundt tømmer, dvs. materialer som uhøvlede planker, bord og bjelker.