NHO

Innhold

Må satse mer offensivt på yrkesfag

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Skoleverksteder og yrkesfagopplæring trenger å fornye utstyret. Dette bør prioriteres på statsbudsjettet

-NHO er skuffet over at verken regjeringen eller Krf har satt av penger til oppgradering av skoleverksteder i sitt budsjettforslag for 2019. Vi har ikke råd til å vente.

Det sier fungerende regiondirektør i Buskerud Grete Karin Berg i dette innlegget.

-Bedre skoleverksteder er viktig for at de yrkesfaglige elevene skal få god opplæring som i størst mulig grad svarer til kompetansebehovet i bedriftene og den teknologiske utviklingen, skriver Berg i Ringerike Blad.

I dag melder mange bedrifter at lærlingene de får, ikke har god nok kompetanse. I NHOs kompetansebarometer svarer seks av ti bedrifter at de har behov for folk med videregående opplæring. Da er det klart at skolene må ha moderne utstyrsparker og samarbeide med arbeidslivet.

Når 4 av 10 bedrifter i tillegg svarer at de har skrinlagt eller redusert virksomheten som følge av kompetansemangel, er det et verdiskapningstap for samfunnet.

Behovet er størst innenfor håndverksfagene. 62% av bedriftene i Buskerud svarer at de i stor eller noen grad har behov for yrkesfaglig kompetanse. Behovet er størst i Buskerud innenfor bygg og anlegg, elektro og Teknikk og industriell produksjon.

For at tilgangen på kompetanse skal matche etterspørselen må flere søke seg til -og gjennomføre yrkesfaglig utdanning. For å styrke gjennomføringen er flere ting viktig, ikke minst kvalitet og relevans i opplæringen. Det er isolert sett positivt med en ekstrabevilgning på kr. 30 millioner i årets budsjett til yrkesfaglig fordypning, styrking av yrkesfaglærernes kompetanse og mer forskning på fag- og yrkesopplæring. Men hjelper det å styrke lærernes kompetanse når skoleverkstedene tilhører fortiden? I dette budsjettet burde det ha kommet midler til oppgradering av skoleverkstedene på de videregående skolene.

Et oppdatert skoleverksted og tett samarbeid med arbeidslivet gir kvalitet og relevans i opplæringen. Det er gått ett år siden igangsettingen av piloten der Vg2 industriteknologi flyttet fra Kongsberg videregående skole til Kongsberg Technology Training Center i Teknologiparken. Disse elevene nå har bedre eksamensresultater, økt motivasjon, en kraftig nedgang i fraværet og at alle unntatt en har fått læreplass. Ikke overraskende har dette initiativet gitt uttelling på flere viktige områder.

Effekten man ser på Kongsberg viser hvor nødvendig det er at noe gjøres. Denne piloten er et resultat av at en framoverlent fylkeskommune og industri har gått sammen om å finne løsninger på felles utfordringer. Det har krevd ressurser fra begge parter. Relevante opplæringsarenaer må utvikles i tett samarbeid med arbeidslivet, men her må staten sørge for at de økonomiske rammene følger.

-En oppgradering av skoleverkstedene er et nødvendig tiltak å igangsette nå. De positive resultatene fra Kongsberg forteller oss hvorfor vi ikke har råd til å vente, avslutter Berg.