Mer om tariffoppgjøret

Publisert

#205

Brudd i lønnsoppgjøret 2019. Fotograf: NHO.

NHOs viktigste mål i årets oppgjør er å styrke norske bedrifter i konkurransen med utenlandske bedrifter. NHO forhandler på vegne av mer enn 26.000 norske bedrifter.

I år er det et mellomoppgjør, der LO og NHO, og YS og NHO forhandler på vegne av sine forbund og landsforeninger. Forhandlingene pågikk frem til 14. mars, og omfatter alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale med et eller flere forbund innenfor LO eller YS.

Årets forhandlinger gjelder kun lønnstillegg fra 1. april i år. Oppgjøret skal nå til riksmekleren, hvor fristen for å komme til enighet er satt til søndag 31. mars kl. 24. En eventuell streik kan tidligst starte mandag 1. april ved arbeidstidens begynnelse.

Her finner du mer om årets lønnsoppgjør 

Vet du hva du må gjøre som bedriftsleder? Her finner du en sjekkliste om alt fra permitteringer, til lønnsplikt og streik. 

Visste du at det bare er de som er organisert og bundet av en tariffavtale som kan tas ut i streik?
Mer om dette finner du her 

Lokale forhandlinger
De lokale lønnsforhandlingene er en stor del av den samlede lønnsveksten i privat sektor. Om lag to tredjedeler av lønnsveksten kommer fra lokale lønnstillegg og bevegelser i de lokale lønnssystemene. Ca. 75 % av årsverkene i våre tariffbundne bedrifter har lokale lønnsforhandlinger.
Fagforeningens rett til lokale forhandlinger følger direkte av tariffavtalene. Lokale forhandlinger skal derfor ikke påbegynnes før den sentrale tariffavtalen er vedtatt. Ved vedtakelsen av den sentrale tariffavtalen inntrer fredsplikten etter Arbeidstvistloven. Streik eller annen arbeidskamp kan derfor ikke benyttes i forbindelse med de lokale forhandlingene.

Vil du lære mer om tariffoppgjøret eller være bedre forberedt til de lokale forhandlingene meld deg på vårt tariffseminar. Du har flere muligheter, men det begynner å bli fullt flere steder:

Oslo, 3. april

Drammen, 9. april

Lillestrøm, 10. april

Sarpsborg, 23. april

Hallingdal (Gol), 6. mai