Milliardbidrag i skatt fra Oslos reiseliv

Reiselivet skaper verdier

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold og regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Det viktigste for kommunene er å ha arbeidsplasser med innbyggere som skatter lokalt. I Oslo bidrar reiselivet med 1,1 milliarder kroner i personskatt, viser nye beregninger.

Verdien av å skape arbeidsplasser er et tema som preger den politiske agendaen overalt i disse dager. Norge trenger flere arbeidsplasser, og vi trenger å få flere som ikke jobber, ut i arbeid. Regjeringens perspektivmelding viser at Norge trenger en million nye jobber innen 2060 for å ta unna eldrebølgen. Reiselivet er en voksende næring som skaper arbeidsplasser i en tid der mange andre næringer nedbemanner, skriver administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold og regiondirektør Nina Solli i dette innlegget.

30 prosent sysselsettingsvekst siste 10 år
Reiseliv er en viktig sysselsettingsmotor rundt om i norske kommuner. Innen overnatting og servering har sysselsettingen vokst med 30 prosent de siste 10 årene. I 2016 og 2017 var overnatting og servering, sammen med bygg og anlegg, de to næringene med høyest vekst i sysselsettingen.  Reiselivet består av 160.000 årsverk. Det er  mer enn i oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen.

Sats på næringer med mange ansatte
I Oslo sysselsetter reiselivet 25.000 årsverk. Dette er tall Oslo kommune bør være veldig opptatt av. Byrådsledere Raymond Johansen ønsker seg flere jobber og høyere skatteinntekter.  Hvis Oslo kommune vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må byrådslederen også satse på de næringene som har mange ansatte, som reiselivet.

Reiselivsansatte i Oslo kommune bidrar med hele 1,1 milliarder kroner i skatteinntekter, viser en fersk rapport som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv. 82 prosent av skatteinntektene går til Oslo, mens 18 prosent tilfaller Oslos nabokommuner. 

Det betyr at et hotell med lite overskudd og mange ansatte kan være en vel så viktig inntektskilde for kommunen som en bedrift med høy omsetning og store overskudd, men som har få ansatte. I tillegg bidrar bygg- og anleggsvirksomhet knyttet til nye hoteller i Oslo og omegn til vekst for reiselivet.

Skape gode vekstkommuner der folk vil bo
Det viktigste for landets kommuner er å tiltrekke seg unge familier i arbeid. En befolkning som bidrar med skatt, er den viktigste kilden til å finansiere eldrebølgen. Reiselivet er avgjørende for å skape bolyst. Våre bedrifter skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil bli boende. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere.

Før flyttet folk dit det lå en stor industribedrift, nå flytter folk dit de vil bo – til steder med jobbmuligheter og gode aktivitetstilbud for hele familien. Attraktive bedrifter flytter etter.

En viktig ungdoms- og integreringsnæring
I reiseliv er hver tredje ansatt under 24 år, og fire av ti har utenlandsk bakgrunn. Det viser at reiselivet er en stor ungdoms- og integreringsnæring. Når vi samtidig vet at halvparten av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere, blir det tydelig at dette er viktige grupper å sysselsette. Vi er nødt til å satse på bransjer som evner å inkludere ungdom og innvandrere i jobb.

Sterk internasjonal vekst
Internasjonalt spås næringen å vokse med 50 prosent innen 2030, ifølge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO). Hvis vi skal klare å ta vår del av den internasjonale turistveksten, må vi ha alle landets lokalpolitikere med på laget. Altfor mange folkevalgte er ikke bevisst  det lokale reiselivets betydning for vekst og skatteinngang til kommunen.

Trygge arbeidsplasser viktigste valgsak
Neste år er det kommunevalg. Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Da gjelder det å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter fortsetter å vokse. De lokalpolitikerne som satser på reiseliv, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. Vi i NHOs regionapparat og NHO Reiseliv står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige ordførere over hele landet.