NHO

Innhold

Nå er det skiltet om til næringsparkering

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Flere næringsparkeringsplasser i Oslo

Nina Solli: Omskilting i Oslo sentrum gir flere næringsparkeringsplasser

-Det vi har jobbet for har nå blitt virkelighet: Det er ikke lenger to timers begrensning på næringsparkering og det har blitt flere plasser reservert næringstransport, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

NHO har i lengre tid jobbet for flere tilgjengelige parkeringsplasser for næringstransport i Oslo Sentrum. Solli var i dag i kvadraturen for å se på noen av de nye parkeringsplassene.

Se innslag på NRK Østlandssendingen

-Byrådet vil ha privatbilen ut av sentrum. Det støtter vi. Men det kan ikke være sånn at håndverkere ikke kan ta oppdrag i Oslo sentrum fordi det ikke finnes parkeringsplasser. Det har vi sagt ifra om. Vi har hatt en god dialog med byrådet på dette. Nå opplever vi at det vi har jobbet for har blitt virkelighet.
Kartet til Bymiljøetaten viser 127 nye næringsparkeringsplasser. Dette er parkeringsplasser hvor man kun kunne stå i inntil to timer tidligere.

-Hvorfor to timer spurte vi? En arbeidsdag varer jo i åtte timer. Her har byrådet lyttet til oss. NHO Viken Oslo har fått gjennomslag. Vi har også bedt Byrådet se på en app eller lignende som enkelt kan vise hvor det er ledige parkeringsplasser for næringsdrivende. Dette arbeidet er godt i gang, sier Solli.

Omskiltingen startet 30. november. Ny skilting og oppmerking skal være ferdig før 10. desember. Som en del av Bilfritt byliv fjerner kommunen gateparkering for privatbiler i Oslo sentrum. Hensikten er å redusere privatbiltrafikken og å gi mer plass til gående, syklende og bylivsaktiviteter.