NHO

Innhold

NHO Gründer – for deg i etableringsfasen

Bent Erik Skaug fra Domos snakker på en gründerfrokost

Bent Erik Skaug fra Domos snakker på en gründerfrokost NHO Oslo og Akershus arrangerte i begynnelsen av mai.

Norge trenger 600.000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene om vi skal holde tritt med velstandsutviklingen. Gründerne er viktige bidragsytere om vi skal nå disse målene.

-Derfor satser NHO og 16 landsforeninger ekstra mye på nystartede bedrifter gjennom lanseringen NHO Gründer. Gjennom et medlemskap i NHO Gründer vil vi gjøre alt vi kan for at hverdagen for gründerne skal bli enklere og mer oversiktlig, samt føles tryggere, sier regiondirektør Nina Solli.

Handelshøyskolen BI og professor Torgeir Reve har undersøkt og funnet at i årene 2003-2014 ble to av tre nye arbeidsplasser skapt i de nye og unge bedriftene. I denne perioden ble 220.000 nye heltids arbeidsplasser skapt i de nyetablerte bedriftene. NHO mener det ligger et stort potensiale i å legge til rette for at gode gründerprosjekter skal lykkes i årene som kommer.

De første årene er som kjent de mest kritiske i en gründerbedrifts liv. Kanskje ikke så rart at denne perioden ofte kalles "blodbadfasen". NHO og landsforeningene ønsker å bidra til å hjelpe flere av de nye selskapene til bærekraftig, lønnsom drift og tilbyr nå et spesialdesignet medlemskap nettopp for gründerbedrifter.

-Jeg er glad for at vi har fått alle landsforeningene i NHO-familien med på denne storsatsingen for entreprenørskap og oppstartsbedrifter. De små bedriftene utgjør en nøkkelrolle i det norske velferdssamfunnet og vi ønsker å bidra til at enda flere ønsker å starte bedrift, og til at enda flere lykkes, sier Solli.

Gründersatsingen til NHO vil ha to bærebjelker: Politisk påvirkning og praktiske medlemsfordeler. NHO vil jobbe for bedre rammevilkår for gründerbedrifter gjennom et særlig fokus på:

  • Skjemavelde og forenkling
  • Finansiering og kapitaltilgang
  • Rettigheter og plikter for enkeltpersonsforetak

Medlemskapet i NHO Gründer koster 2000 kroner i året og tilbys bedrifter som er i sine første tre stiftelsesår, og som har under sju millioner i omsetning. Bedriften blir da medlem av NHO Gründer og i en av våre landsforeninger. Vi stiller våre rådgivere og fagpersoner til rådighet og kan tilby gode rabatterte avtaler innenfor blant annet pensjon, forsikring og advokathjelp. I tillegg får du som medlem tilgang til vår digitale arbeidsgiverportal arbinn.no, hvor bedriftene kan få hjelp til å drive sin bedrift gjennom maler, kontrakter og svar på aktuelle spørsmål.

Hvordan bli medlem?

Ta gjerne kontakt direkte med den mest relevante landsforeningen for nettopp din bedrift. Du kan også ta kontakt med NHOs regionskontor, eller melde deg inn direkte her

Les også:
BI Business review - To av tre nye arbeidsplasser er skapt i nye bedrifter

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: