NHO

Innhold

NHO KommuneNM 2018: Østfold må fortsette å støtte jobbskaperne

Det sentrale Østlandet og bykommunene langs kysten gjør det best i NHOs rangering.

NHOs Kommune-NM 2018 gir nøkkeltall på en rekke relevante områder som er av interesse for Østfolds næringsliv, politikere, offentlige etater og innbyggere.

Kommune-NM 2018 rangerer landets kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft for næringslivet. Kommune-NM publiseres for syvende gang i år. Årets indikatorsett dekker fem temaområder; næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Alle indikatorene som inngår i Kommune-NM er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk.

Utfordrende arbeidsmarked - jobbskaping i privat sektor er løsningen

Flere kommuner i Østfold har en positiv utvikling på arbeidsmarkedsindikatorene, men generelt scorer fylket relativt svakt på indikatorene. Årsaken er i stor grad at andelen uføre og arbeidsledige er høyere enn i landet totalt. Dette gjelder også sykefravær. Samtidig ligger Østfold over landsmedianen når det gjelder privat sysselsetting og kommunens kjøp av private tjenester. Fylket opplever også en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. Kommunene som opplever fremgang på arbeidsmarkedsindikatorene scorer typisk også relativt bra på næringslivsindikatorene.

-Utenforskapet er fortsatt Østfolds største utfordring. Fylket må fortsette å tilrettelegge for lokalt næringsliv og verdiskapning gjennom blant annet næringsvennlig arealforvaltning og samferdselspolitikk, det er den beste måten å få flere ut i arbeid på, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen.

Råde troner øverst med høy privat verdiskapning

For Østfold sin del rykker 9 av 18 kommuner frem fra fjorårets plassering (7 kommuner går tilbake, mens 2 står uendret). Høyest ligger Råde og Fredrikstad, på plass nummer 89 og 97. Råde rangerer høyt innenfor området næringsliv, på plass nummer 28. Dette skyldes blant annet høy score innenfor andel sysselsatte i privat sektor, kommunens kjøp av private tjenester, næringslivsvariasjon og inntektsnivå.

-Det er gledelig å se at mange kommuner har en positiv utvikling og jobber for å bli enda bedre næringsverter. Gratulerer til Råde kommune, det er ikke tilfeldig at de er nr. 1 i fylket, de har fokus på rollen sin som vert for lokale bedrifter og har gjort mye bra for det lokale næringslivet, forteller Gulbrandsen.

Svakest plassert på Østfoldlisten er Trøgstad (302) Hvaler (307) og Aremark (405). Samtlige har hatt tilbakegang fra 2012 til 2017. Det er spesielt kompetanseindikatorene og arbeidsmarkedsindikatorene som trekker resultatet ned.

Riktig kompetanse vil minske utenforskapet

Totallisten for KommuneNM viser at kommuner som ligger svakt plassert på arbeidsmarkedet scorer svakt også på kompetanse. De fire Østfold-byene (Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss) har imidlertid relativt gode score på kompetanseindikatorene.

-Skal vi få et godt arbeidsmarked og minske utenforskapet er vi helt avhengig av at folk får riktig kompetanse til riktig tid, utdanningsinstitusjonene må fortsette å lytte på bedriftenes behov, det er tross alt de som skal ansette flesteparten av de uteksaminerte, fortsetter regiondirektør Gulbrandsen.

Innovative bedrifter gjør Østfold attraktiv

Fylket har en relativt ung befolkning, og har hatt netto innflytting og befolkningsvekst de siste årene. Våler scorer spesielt høyt på demografi, nr. 9 på landslisten med meget sterk innflytting og befolkningsvekst.

-Østfold er et attraktivt bosted. En av grunnene til det er gode muligheter til å skaffe seg spennende arbeid i næringslivet, fylket er hjem til mange innovative bedrifter, konstaterer regiondirektøren.

Spydeberg blant landets beste på «næringsliv»

I indre Østfold er det varierende resultater. De to største, Askim og Eidsberg er rangert på hhv. 229 og 216. plass. Begge kommunene har relativt høy arbeidsledighet, over 3 prosent. Områdene næringsliv, demografi og kommuneøkonomi trekker opp totalresultatet. Spydeberg er den høyest rangerte kommunen i indre Østfold, og rangerer som nummer 19. på landsbasis i kategorien næringsliv. Det skyldes særlig at kommunen scorer høyt innenfor sysselsetting i privat sektor og kommunens kjøp av private tjenester.

-Som en næringslivsmann som bor i Spydeberg er det ekstra gøy at kommunen gjør det så bra på næringslivsindikatoren, et blomstrende næringsliv er avgjørende for utviklingen i en kommune, sier Gulbrandsen.

Sola kommune best i landet

Listen over de 20 høyest rangerte kommunene domineres av de største byene og områdene omkring. Sola rangeres høyest i år, som i alle tidligere versjoner av Kommune-NM. Deretter følger Oslo, Bærum og den mindre kommunen Austevoll, som har betydelig næringsaktivitet innenfor sjømat og skipsverft. Seks av de tjue høyest rangerte kommunene finner vi i det sentrale Østlandsområdet. Ellers gjør byområdene langs hele kysten det generelt godt. Kommuner inne i landet som rangerer høyt er gjerne kommuner tilknyttet turistdestinasjoner eller vintersportområder, i tillegg til bykommunene og enkelte kraftkommuner. Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene finner vi i de fire nordligste fylkene og i innlandskommuner på Østlandet.

Trykk her for å sjekke hvordan din kommune gjør det!

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: