NHO

Innhold

NHO Viken Oslo har avviklet årsmøte

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Gå for Næringslivet var et av flere arrangementer i 2020

Gå for Næringslivet med bedrifter i Oslo var et av flere arrangementer i koronaåret 2020. Næringsbyråd Victoria Evensen, Martin Holmen fra Securitas, Martine Berg fra Rekom Norge, André Schreiner fra Clarion Hotel The Hub

Årsmøtet ble avholdt digitalt 5. mai 2021 kl 15:00. 95 bedrifter møtte opp.

Til behandling forelå: 

Sak 1: Åpning ved styreleder for NHO Viken Oslo, Martin Holmen  
Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden   
Sak 3: Fastsettelse av forretningsorden (Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen) 
Sak 4: Årsrapport for NHO Viken Oslo ved regiondirektør Nina Solli  
Sak 5: Valg av styreleder og styremedlemmer iht. vedtekter 
Sak 6: Valg av strategisk råd
Sak 7: Valg av valgkomité  
Sak 8: Valg av representanter og vararepresentanter til NHOs representantskap og til NHOs generalforsamling  
Sak 9: Innkommende forslag som er sendt styret innen 27. april  
Sak 10: Avslutning ved styreleder for NHO Viken Oslo 

Styreleder skriver følgende i sin oppsummering til medlemmene og styret:

2020 ble noe helt annet enn vi planla for. Koronakrisen har truffet svært mange av NHO Viken Oslos medlemmer med uant styrke. Håndtering av krisen har preget foreningens arbeid i året som har gått.  
 
Selv ble jeg valgt som styreleder på årsmøtet i mai 2020, midt under krisen. Det har gjort inntrykk å høre hvordan krisen har truffet medlemsbedrifter i alle kanter av regionen vår og på tvers av bransjer. En stor takk til alle dere som har delt deres erfaringer i styremøter, møter i strategisk råd, og ved å svare på NHOs Koronaundersøkelser. Dette har gitt oss uvurderlig innsikt og kunnskap i møte med politikere og andre myndigheter.  
 
Gjennom året har vi forsterket våre relasjoner til politikere på alle plan, både på kommune- og fylkesnivå og på Stortinget. Vi har opplevd at politikerne er lydhøre til våre innspill, og har stilt opp når det har vært behov for det – på dialogmøter, lyttemøter med våre medlemmer og arrangementer som «Gå for næringslivet». Dette har vært med på å bygge relasjoner mellom politikere og bedriftene våre, og det har gitt politikerne mange gode innspill fra ulike deler av vårt næringsliv.  
 
Selv om året har vært preget av Koronakrisen, har det også vært rom for å jobbe med andre viktige politiske saker, som innspill til Nasjonal Transportplan 2022-2033 og kompetansepolitikk gjennom vår deltagelse i Yrkesopplæringsnemndene. Vi har oppnådd stor synlighet i media gjennom hele året, med mer enn dobbelt så mange oppslag som i 2019. Regionforeningens samarbeid med andre, deriblant næringsforeningene i Viken og Oslo, har også styrket seg.  

Tett medlemskontakt 1-til-1 har vært høyt prioritert høyt gjennom hele 2020, både i form av fysiske bedriftsbesøk når det har vært mulig, «digitale bedriftsbesøk» og gjennom samtaler på telefon. I tillegg er det gøy å se at flere og flere ser verdien av et NHO-medlemskap. Antall medlemmer i regionforeningen var rekordhøyt ved utgangen av 2020. Det gir inspirasjon til å fortsatt stå på for medlemmenes interesser i 2021.  
 
Disse ble valgt til nytt styre:
Styreleder:

Martin Holmen, Securitas, Oslo

De øvrige i styret er:
Christine Grape, Grape Architects, Oslo – Abelia (nestleder) 
Arve Giske, Holmen Fjordhotell, Akershus – NHO Reiseliv 
Willy Holdahl, GKN Aerospace AS, Buskerud – Norsk Industri 
Thoralf Huth, Cafecompagniet, Big Fish, Østfold – NHO Reiseliv 
John Ivar Mejlænder-Larsen, Peab, Akershus- BNL  
Betty Karin Nørstebø, Uvdal Maskin, Buskerud - Norsk Industri 
Wenche Ravlo, Smurfit Kappa, Buskerud – Norsk Industri  
Heidi Svensen, SEW Eurodrive, Østfold – Norsk Industri  
Vegard Vik, Kolonial.no, Oslo/Akershus – NHO Service og Handel  
Marianne Aasen, Simula School of Research, Akershus – Abelia 
Øystein Back, Axxe AS, Østfold – Abelia