NHO

Innhold

NTP: Transportplan for jobbskaping

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

-Samferdselspolitikk er både god nærings- og arbeidslivspolitikk. Med mange av prosjektene i Nasjonal transportplan legges det til rette for at bedrifter kan skape arbeidsplasser, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

I dag mars kom regjeringens Nasjonal transportplan (NTP) der det legges opp til å bruke 1 200 milliarder kroner på samferdselsprosjekter mellom 2022–2033. God mobilitet skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og gir bedriftene gode forbindelser til markedene.

- I NHOs samferdselsløft har vi prioritert mange av de prosjektene som kom i Nasjonal Transportplan. Det har vi gjort fordi prosjektet har vært viktig for bedriftene. Jeg er veldig glad for at prosjekter som E18 Vestkorridoren, E 134 Saggrenda – Elgsjø, Riksvei 19 mellom E6 og Moss ferjekai, for å nevne noen av de mange prosjektene som er med i regjeringens forslag til NTP. Så er det prosjekter vi savner, sier Solli.

Mer om samferdselsprosjektene i Viken HER

- God mobilitet skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og gir bedriftene gode forbindelser til markedene. Folk må på jobb, og varer må til markedet. Det må skje på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig, sier Solli. 

 Mer om samferdselsprosjektene i Oslo HER

- Vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen. Vi må bygge infrastruktur som sikrer at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo, sier Solli.

- Samferdselspolitikk er både god nærings- og arbeidslivspolitikk. Med mange av prosjektene i NTP legges det til rette for at bedrifter kan skape arbeidsplasser

Endrede reisevaner

Pandemien har ført til mer hjemmekontor og mindre jobbreiser. Dette blir nok mer vanlig også etter pandemien er over. Allikevel vil nok befolkningsvekst og ønske om bedrifter og bosetting i hele landet gi behov for videre samferdselsutbygging.

– Til tross for Korona blir bygging av vei og bane likevel viktig. Det må bli mulig å ha gode transportårer til utlandet for alle eksportbedrifter, der er vi ikke helt i dag, sier Solli.

-Troverdigheten til NTP som planverktøy og beslutningsdokument, avhenger av at de prosjekter som blir prioritert, gjennomføres som planlagt. Dette er med på å skape forutsigbarhet for næringslivet, presiserer hun.