NHO

Innhold

Ny innreiseordning for utenlandske arbeidstakere

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Næringsminister Iselin Nybø redegjorde i NHOs medlemsmøte for hvem som er omfattet av innreiseordningen og hvordan bedriften kan søke.

En ny innreiseordning gjør nå at bedrifter kan hente inn nødvendig arbeidskraft fra utlandet. Ordningen er søknadsbasert, og vil ha klare krav og avgrensninger.

Regjeringen stengte grensene til Norge 29. januar, og mange utenlandske arbeidstakere som skulle på jobb i Norge fikk dermed ikke komme inn i landet. NHO har de siste ukene hatt tett dialog med regjeringen om hvordan man gradvis kan gjenåpne grensene for arbeidsreiser på en forsvarlig måte. Innreiseordningen som nå presenteres er et svar på dette.

- Heller strengt enn stengt, understreket direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, under dagens medlemsmøte , der næringsminister Iselin Nybø orienterte om den nye innreiseordningen. Ordningen åpner for at bedrifter kan hente inn strengt nødvendig arbeidskraft fra utlandet. 

Her kan du se opptaket fra dagens NHOs åpne medlemsmøte, der Nybø orienterte om den nye innreiseordningen. (Opptaket blir klart fredag kveld)

– Smittesituasjonen i Norge og ikke minst i Europa tilsier at vi dessverre fortsatt må begrense antallet som reiser hit så mye vi kan. Samtidig må vi sørge for å opprettholde aktivitet i norske bedrifter. Derfor etablerer vi nå en svært snever unntaksordning, som skal sikre innreise for utenlandske arbeidstakere som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i norske virksomheter, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen skriver på sine nettsider at ordningen vil være i drift fra lørdag 20. februar kl. 10.00. Den omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr. Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten.

Arbeidstakere får kun innreisetillatelse i 14 dager fra vedtaksdato. Denne gyldighetsperioden gjelder for selve innreisetillatelsen, og er uavhengig av oppholdets  varighet. Det er en forutsetning at utlendingslovens vilkår for innreise er oppfylt. Det er ikke mulig å søke om innreise for arbeidstakere fremover i tid.

Det er Sjøfartsdirektoratet som administrerer ordningen, og bedrifter kan søke gjennom Altinn.

Les mer på NHOs medlemsportal arbinn.no: 
Regler for karantene og innreise
Innreiserestriksjoner
Koronapandemien: Nyttig informasjon og verktøy