NHO

Innhold

Økende behov for fagarbeidere i Oslo og Akershus

Nyhet, Fagartikkel, NHO Viken Oslo

Publisert

boligbygging

boligbygging

- Seks av ti bedrifter i Oslo og Akershus har et udekket kompetansebehov, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

Bedriftene som har svart at de har et udekket kompetansebehov har økt fra mellom 56 prosent (2016) til 65 prosent i 2018. Blant bedriftene som har et udekket kompetansebehov, sier 4 av 10 bedrifter (nasjonale tall) at de har tapt kunder eller markedsandeler.

 

-Dette er tapt verdiskaping og i neste omgang tapte arbeidsplasser. Det er fortsatt er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i vår region. Vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger, sier Solli.


-Elever og studenters ønsker alene kan ikke styre dimensjoneringen av utdannings- og studietilbudet. Vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, sier Solli.


Kompetansen det særlig er bruk for er fagarbeidere innenfor (Oslo og Akershus-tall):
• Bygg og anleggsteknikk (26%)
• Teknikk og industriell produksjon (18%)
• Elektro (18%)


Når det gjelder ingeniører er det særlig behov for:
• Data (19%)
• Bygg (17%)
• Elektro (17%)


-NHO er svært opptatt av at ungdom må få god informasjon om hvilken kompetanse ulike deler av næringslivet har behov for. Karrieresenterne og rådgiverne spiller en sentral rolle i dette arbeidet, sier Solli.