NHO

Innhold

Ordførerløftet begeistrer

Nyhet, Fagartikkel

Publisert

#205

Her er noen av kandidatene som har signert vårt ordførerløfte. Bildene er hentet fra vårt album på Facebook. Er du kandidat? Send oss gjerne et bilde som viser at du har signert, så deler vi og liker

NHO Viken Oslo har lansert ordførerløftet overfor politikere i kommunene i Viken og Oslo. Så langt har 58 lokalpolitikere forpliktet seg ved å signere på de seks punktene.

-Vi har hatt politisk verksted i 13 kommuner i Viken. De politiske verkstedene er møteplasser mellom lokale politikere og lokale bedrifter. Når de har møttes, enten det er i Drammen, Asker, Halden, Hønefoss eller Hallingdal, har de har diskutert politikk og hva det vil si å være en næringsvennlig kommune. Vi har også spurt politikerne: Vil dere signere vårt ordførerløfte? sier regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli.

Så langt har 57 kandidater fra forskjellige partier gjort dette. Kandidatene skriver under på at de skal støtte seks punkter utformet av NHO på basis av hva NHOs medlemsbedriftene har meldt inn som viktige problemstillinger.
-Dette dreier seg om hva de lokale jobbskaperne mener er viktig for dem i kontakt med kommunen. Heldigvis ser vi at våre seks punkter og begeistrer og engasjerer kandidatene uavhengig av politisk ståsted. Vi håper enda flere vil signere i tiden fram mot valget, sier Solli.

Her er våre seks krav til kommunene:

1. Sørg for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger.

2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne.

3. Sørg for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter.

4. Bruk kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

5. Sett et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser.

6. Sørg for at kravet om lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser.