OsloMet skal fortsatt ha campus på Romerike

OsloMet skal fortsatt være på Romerike

Styret ved OsloMet har vedtatt at OsloMet fortsatt skal ha et studiested på Romerike, nå med stedlig ledelse.

-Dette er et viktig gjennomslag for NHO Viken Oslo, bedriftene og Lillestrøm kommune som har jobbet for dette. Vi ser fram til videre samarbeid om spennende og relevant studietilbud, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

NHO Viken Oslo, Lillestrøm kommune, bedrifter som Norges Varemesse og Ife samt Kunnskapsbyen Lillestrøm og flere forskningsinstitutter på Kjeller var aktive i mediene med sine synspunkter. De skrev også i et brev i forkant av styremøtet at: «OsloMet bør i større grad legge relevante studieretninger og fagtilbud til studiested Kjeller/Lillestrøm, for å styrke potensielle synergier med det nasjonalt ledene forskningsmiljøet på Kjeller og til det lokale næringslivet i Lillestrøm.»

Styremøtet torsdag 12. mars skulle ta stilling til rektors forslag om at driften burde samlokaliseres i Oslo, og 3000 studenter og 200 ansatte skulle flyttes til Oslo. Ifølge Romerikes Blad var flere styrerepresentanter harde i sin kritikk av saksgrunnlaget. Det var spesielt de ansattes representanter og studentene som var misfornøyde. Debatten og vedtaket snudde til sist også nokså opp ned på rektors forslag som han trakk etter et par timers debatt.

Det nye vedtaket sier at OsloMet, Campus Romerike også skal ha stedlig ledelse. Det er helt nytt. Det vil styrke campuset på Romerike. Styret sa også, ifølge Khrono, at leieavtalen i dagens lokaler på Kjeller ikke skal forlenges. Det åpnes da for å finne egnede lokaler på Romerike/i Lillestrøm.

Ordfører Jørgen Vik ser fram til videre samarbeid om studietilbud på framtidens Oslo Met.

-Dette er en god nyhet, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik, til Romerikes Blad.
-Vi nådde fram med argumentene til styret.  Det er fantastisk.

Vik vil så raskt det er mulig ta opp dialogen med OsloMet om egnede lokaler.