NHO

Innhold

Oslos kompensasjonsordning for næringslivet

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Oslo Rådhus sett fra Akershus festning

Oslo Rådhus sett fra Akershus festning Foto: Siri Baastad

NHO Viken Oslo fikk med seg Byrådsavdeling for næring og eierskap i sitt webinar om kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Oslo som helt eller delvis har falt utenfor generelle statlige kompensasjonsordninger nylig.

Thomas Bergøy Johansen og Martha Drønen Madsen fra byrådsavdelingen for næring og eierskap gikk igjennom ordningen på webinaret som ble ledet av NHO Viken Oslos fagsjef Benedicte Røer.

Du kan se hele webinaret her

Kort om kompensasjonsordningen

Denne ordningen skal fungere som en ventilordning for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd.

Oslo kommune har satt av 60 millioner kroner til denne ordningen. Hver søker/virksomhet kan i utgangspunktet motta inntil 200 000 kroner i støtte fra denne ordningen.

Frist for å søke er 6. juni.

Mer om søkekriteriene her

Dersom du har flere spørsmål til ordningen, ta kontakt med Thomas Bergøy Johansen eller Martha Drønen Madsen fra byrådsavdelingen for næring og eierskap