NHO

Innhold

Østfold i verden

Nyhet

Publisert

klimavennlig energi

Becour fra Fredrikstad er opptatt av klimavennlig energi Fotograf: Siri Baastad

-Visste du at det jobber like mange i utlandet for norske selskaper som det er innbyggere i Østfoldbyene?

 Viktigheten av eksport var et av hovedtemaene på årskonferansen til NHO Viken Oslo, «Vi og verden», som gikk av stabelen på Inspiria Science Center onsdag 13. mars. 

På scenen på Inspiria Science Center fikk vi høre historien om hvordan velferdsteknologileverandøren Dignio fra Fredrikstad var helt avhengig av å få innpass i bydeler i Oslo for å vise hva de hadde å by på av innovasjoner. I dag tilbyr de sine løsninger til svært mange norske kommuner og til et sykehus i Birmingham samt til Kina.

Glava er også eksempel på en Østfoldbedrift som er så gode at de blir kjøpt opp av den store franske byggevarekjeden, Saint-Gobain. Det betyr ikke utflagging. Askimbedriften er den mest effektive i konsernet.

Eksportfylket Østfold
- Eksporten i Østfold er konsentrert om kraftbasert industri. Østfold eksporterte for 18 milliarder kroner i 2017. Dette legger grunnlaget for nær 9000 arbeidsplasser. Det viser en rapport fra Menon Economics bestilt av NHO, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.
-Handel har lagt grunnlaget for vårt velferdssamfunn. Mesteparten av eksporten fra Norge går til EU. EØS-avtalen gjør Norge til en del av et stort europeisk marked, både når det gjelder import og eksport. EØS-avtalen er avgjørende for verdiskaping og tusenvis av jobber i Østfold, sier Solli.

Utenlandske eiere
-Mange hjørnesteinsbedrifter i Østfold har enten utenlandske eiere eller er datterbedrifter av utenlandske bedrifter for eksempel Glava i Askim, TTC i Eidsberg og Wärtsilä i Moss. Disse er helt avhengig av forutsigbare rammebetingelser og markedsadgang gjennom EØS-avtalen og andre handelsavtaler er, sier Solli.

Hun understreker også hvor viktig stabile rammebetingelser er for at utenlandske investorer vil bruke penger på norske arbeidsplasser.

- Det kan bli dramatisk for bedriftene i Østfold dersom handelsavtaler eller andre viktige rammebetingelser blir rokket ved. I neste rekke går det ut over arbeidsplassene! Norge har aldri vært mer sammenvevd med verden enn vi er i dag. Verdens utfordringer er derfor våre utfordringer. I urolige tider er Norge tjent med at verden styres etter felles spilleregler, sier Solli.

NHO Viken Oslo har 8000 medlemsbedrifter som omfatter over 200.000 årsverk i fylkene Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo.