NHO

Innhold

Penger til Fornebubane og Oslotunell

Nyhet, Fagartikkel, NHO Viken Oslo

Publisert

Nina Solli på E18

Det er ikke satt av penger til innløsing av boliger langs E18 vestover

-391 millioner kroner til Fornebubane. E18 mellom Retvet og Vinterbro får midler. Det er også satt av penger til Oslotunell i årets statsbudsjett. Men kanskje aller viktigst: Penger til CO2 fangst på Klemetsrud. Til sammen er dette gode nyheter sier regiondirektør Nina Solli.

Regjeringen øker satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier. Det er satt av om lag 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter. Det er 12 prosent mer enn i 2018-budsjettet. InterCity Vestfoldbanen, planlegging av InterCity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel blant prosjektene som får økt støtte. Ringeriksbane er også med.

-Pendlerne vil trolig også sette pris på at det er satt av to milliarder kroner til nye tog, sier Solli.

- Det er bra at det er satt av 43 millioner i statlige midler til forberedende arbeider på E18 mellom Retvet og Vinterbro. Endelig får vi den siste biten av ny E18 på plass. Dette er viktig for fremkommelighet i fremtidige Viken. Vi savner derimot midler til å innløse boliger langs E18 vestover, sier Solli.

- Budsjettet sier ikke noe om når vi kan vente en oppgradering av godsterminalen på Alnabru. Alnabru er selve navet for godstransporten i Norge og en oppgradering har vært nødvendig i mange år, understreker Solli.

Mer om samferdselsmidler til Akershus her

-NHO mener 3 milliarder er nødvendig for å holde fremdriften i Nasjonal Transportplan, og for å redusere avstandsulemper og transportkostnader for bedriftene. Så langt vi kan se ligger regjeringens opptrapping tett oppunder dette, sier Solli.

Mer om samferdselsmidler til Oslo her

-Dette er et nøkternt budsjett uten store overraskelser. Bedriftene melder om jobbvekst og lysere tider og da er forutsigbarhet et greit signal fra regjeringen, sier Solli.

Skatter og avgifter

-Det er positivt at selskapsskatten senkes og at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres. Nå handler det om å skape enda flere arbeidsplasser, sier Solli.

-Regjeringen kutter sukkeravgiften på sjokolade og sukkervarer, men ikke på brus og saft.  Dette er et skritt på veien for å fjerne hele sukkeravgiften. Dagens avgift rammer mange arbeidsplasser på Romerike, sier Solli.

Klima og miljø

-FNs klimapanel sier i en fersk rapport at tiltakene for å få ned klimagassutslippene må komme raskere. Bedriftene er med på å ta ansvar. Det er bra at regjeringen går videre med fangst- og lagringsprosjektene (CCS). Regjeringen foreslår å bevilge totalt 175 millioner kroner til dette i 2019. Det er besluttet å gjennomføre forprosjektering av fangstprosjektene til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud og Norcem. I tillegg er det avgjørende at vi får et CO2-fond som får ned utslippene fra næringstransporten, sier Solli.

Reiseliv

-Reiselivsbedriftene har opplevd flere avgiftsøkninger de senere årene. Derfor er det gledelig at regjeringen nå lot økning i lavmomssatsen ligge. Selv om vi er enige i at tips er skattepliktig inntekt, mener vi dette gir arbeidsgiver en ekstra byrde. Det bør vurderes om det er mulig å finne en enklere løsning. I det minste må man utsette iverksettelsen til 2020 slik at bedriftene får tid til omstillingen, sier Solli.

Andre satsinger

-A-krimsentrene styrkes på teknologisiden for å sikre økt samhandling i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Dette er en viktig satsing, sier Solli.

-Det er positivt at inkluderingsarbeidet skal bli mer arbeidsgivervennlig, at NAV skal bedre dialogen med arbeidsgiverne, og at det kommer penger til samarbeid med NHO om Ringer i vannet. I tillegg skal ordningen med lønnstilskudd forenkles og prioriteres, sier Solli.