NHO

Innhold

Politiet følger med på ny form for kriminalitet i krisetider

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Politiet har kontakt med næringslivet om svart arbeid

Svart arbeid kan være et arbeidsområde for politiets næringslivskontakt

- Det er alltid noen som vil utnytte sårbarhet i krisesituasjoner. Politiet følger med, men det bør også bedriftene gjøre, sier Anne Strand som er ny næringslivskoordinator i Sør Øst politidistrikt.

Politiet er en av flere samfunnsaktører som har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap. Politiet skal sikre trygghet, lov og orden – også i situasjoner som koronakrisen.

-Særlig varer og tjenester som kan bli mangelvare vil være attraktivt for kriminelle. Smittevernutstyr og medisiner kan være attraktivt gods i disse dager, sier Strand.

-Økokrim har allerede gått ut og advart mot kriminelle som bruker frykt og usikkerhet i forbindelse med koronaepidemien.  Vi ser allerede nå at det dukker opp falske fakturer hvor "fiktive firmaer" skal ha betalt for smittevernutstyr som ikke er bestilt eller levert ol.  Vi ber dere alle om å være observant på såkalte CEO-bedrageri og fakturasvindel, legger hun til.

-Dessverre så må virksomheter stenge dørene midlertidig i disse dager. Mange er ute i permisjon, og hjemmekontor blir benyttet i stor grad. Sørg da for at dine lokaler blir sikret ved ekstra ettersyn med kanskje økt patruljering og overvåking. Her er det viktig å hjelpe hverandre. Se gjerne til naboens kontor, butikk eller bedrift, oppfordrer hun.

-For at vi skal være i stand til å være i forkant av kriminaliteten, er det viktig at dere melder fra til oss. Meld gjerne til oss om dere har mistanke om dere blir/har blitt utsatt for "ny type" kriminalitet som kan knyttes opp mot Covid-19 pandemien. Det er dessverre ikke mulig å inngi anmeldelse ved fysisk oppmøte. Du kan ringe 02800 og be om å bli satt over til en etterforskningsenhet der du bor for å inngi anmeldelse. Husk at kriminelle nettverk ser etter våre sårbarheter i disse dager.  Gi oss gjerne et vink ved å benytte tipsmottak på www.politiet.no eller ta kontakt med vår nettpatrulje, sier hun.

-1. mars åpnet politidistriktet Nettpatrulje Sør-Øst, som skal jobbe forebyggende på internett og i ulike sosiale medier. Vi skal ha en åpen uniformert tilstedeværelse med et forebyggende formål: Politiet skal være der innbyggerne er, sier Strand 

-Politiet anbefaler økt årvåkenhet, og at man setter inn tiltak for å forebygge sårbarhet. Aktuelle tiltak kan blant annet være økt vakthold og informasjon til bedriften om sårbarheter knyttet til bedrageri.

-Næringslivets sikkerhetsråd har kommet med gode råd og tips i forbindelse med en trygg digital hverdag, legger Strand til. Disse tipsene finner du her

Anne Strand er politioverbetjent og bor i Larvik. Hun er fysisk plassert ved Larvik politistasjon.

Hvert politidistrikt skal ha minst én næringslivskoordinator. Næringslivskontakten skal arbeide med å forebygge og redusere arbeidsmarkedskriminalitet og kriminalitet rettet mot næringslivet. Næringslivskontakten skal jobbe forebyggende. For å unngå interessemotstrid, har ikke næringslivskontakten et eget etterforskningsansvar. Funksjonen skal sørge for et godt lokalt samarbeid mellom politiet, næringslivet, sikkerhetsmyndigheter og andre aktører i det sivile samfunn.

-Næringslivskoordinatoren er politidistriktets hovedkontakt med næringslivet utenom straffesakssporet, og skal gi råd og videreformidle henvendelser til rett instans, legger Strand til.

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: