Ringeriksbanen må ikke forsinkes ytterligere

Publisert

Ringeriksbanen må ikke utsettes

Ringeriksbanen må ikke utsettes.

Det er svært uheldig at Jernbanedirektoratet sår tvil om planene for gjennomføring av Ringeriksbanen i Nasjonal Transportplan. Varer, gods og folk må fram.

Ringeriksbanen vil sikre at tog blir en konkurransedyktig og fremtidsrettet transportform mellom Oslo og Bergen og vil danne grunnlag for et bærekraftig fjerntogtilbud. Dette slås fast av jernbanedirektøren. Til Aftenposten og Jernbanemagasinet sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik at hun tror staten har mye å hente ved hovedsakelig å bygge dobbeltspor mellom byene framfor å bruke penger på byutvikling og stasjonsutbygging. Dette skriver Haakon Tronrud styreleder i NHO Viken Oslo og Nina Solli regiondirektør i NHO Viken Oslo i et innlegg i Ringerikes Blad.

Ringeriksbanen er i hovedsak etablering av dobbeltspor mellom byene slik jernbanedirektøren etterlyser. Hønefoss stasjon ble etablert allerede i 1868 og skal videreføres med samme plassering. Behovet for store omlegginger av toglinjer for å tilpasse til bysentrum vil derfor ikke være nødvendig på Hønefoss.

 I en undersøkelse utført blant våre medlemsbedrifter er gode samferdselsløsninger, herunder tog, på topp tre av de viktigste sakene fremover. Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen med 1 time og i tillegg legge til rette for næringsutvikling i Hønefoss og i hele aksen mellom Oslo og Bergen. Ringeriksbanen vil sikre at varer, gods og folk kommer frem på en fremtidsrettet og miljøriktig måte og slik danne grunnlag for fremtidig næringsliv.  

 NHO vil berømme regjeringen for det gode arbeidet som er nedlagt med planlegging av Ringeriksbanen frem til i dag. Vi forventer at departementet er klar til å stadfeste reguleringsplan for prosjektet i løpet av kort tid. Ringeriksbanen skal bygges som et felles prosjekt med utbedring av E16 med byggestart 2021/22. Dette vil gi mer samferdsel for hver krone. Regjeringen må sørge for at planlagt fremdrift videreføres for dette nasjonalt viktige prosjektet.

 Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» fra regjeringens ekspertutvalg, foreslår å legge stasjonene utenom byene for å spare penger. Dette er et blindspor. Det er stor politisk enighet om fortetting langs kollektivknutepunktene. Meningen med et togtilbud er jo at folk skal bruke det. Stasjonene må plasseres der det er enklest mulig å ta det i bruk, dvs der folk bor eller arbeider. Lokalisering av stasjoner utenfor sentrum er i strid med regjeringen egne retningslinjer for arealbruk som skal sikre at det legges til rette for fortetting og styrking av eksisterende byområder.

 Ringeriksbanen vil gjøre Hønefoss til en integrert del av bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo og slik kunne bidra til avlastning av presset på areal i hovedstaden.

 Vi har forståelse for at alle offentlige kostnader må gås igjennom. På den annen side er det brukt mye tid og penger til planlegging av allerede. Det går ikke an å verken utsette eller legge om viktige premisser for byutvikling. Ingen avsporing nå!