NHO

Innhold

Ringnes ble årets lærebedrift i Akershus

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

#205

Leder av yrkesopplæringsnemnda i Akershus NHOs Siri Baastad delte ut over 300 fag- og svennebrev

Bedriften stiller opp både for lærlinger og lærekandidater og samarbeidet er godt, heter det i begrunnelsen. Lærlingene står også i kø for å få læreplass hos Ringnes, for slikt ryktes blant ungdom på jakt etter læreplass.

For første gang delte Akershus fylkeskommune ut prisen «Årets Lærebedrift». Det var flere gode kandidater, men , ble kåret som vinner av yrkesopplæringsnemnda.

I begrunnelsen fra opplæringskontoret for mekaniske fag heter det: «Ringnes er en viktig aktør som bidrar med å utvikle fremtidens stolte fagarbeidere og de tar et stort samfunnsansvar. Opplæringskontoret (OKMF) har siden oppstart i juni 2008, hatt oppfølging av bedriftens lærlinger i Automatisering- og industrimekanikerfaget. Bedriften har vist en vilje til å utvikle svært gode rutiner for sine lærlinger i opplæringstiden og bedriften tilbyr hvert år elever i den videregående skolen mulighet til å gjennomføre Yrkesfaglig fordypning. Det er godt samarbeid med faglig leder Egil Lønne og lærlingene oppnår gode resultat. Bedriften stiller opp både for lærlinger og lærekandidater.»

Høy kompetanse
Yrkesopplæringsnemnda skriver også i sin begrunnelse: «Ringnes Supply Company jobber for høy kompetanse for både lærlinger og lærekandidater. Bedriften samarbeider godt med videregående skole gjennom YFF. Bedriften har gode og stabile instruktørkrefter og har hatt lærlinger over flere tiår».

Ringnes mottar langt flere søknader enn det er læreplasser i bedriften. Bryggeriet har i dag seks lærlinger i flere ulike avdelinger. Lærlingeordningen har etter hvert blitt en svært viktig rekrutteringskanal for bedriften.

Det kom inn 19 forslag til Årets lærebedrift. Deretter ble tre av de 19 nominert. De to øvrige nominerte var CP Sand transport AS og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

1400 besto fag- og svenneprøve i Akershus
Prisen for årets lærebedrift ble tildelt under fag- og svennebrevutdelingen på Thon Oslofjord Hotell torsdag kveld. 350 av de 1400 som hadde bestått mottok fag- og svennebrev den kvelden. Halvparten av de som har bestått er voksne.

-Det er en stor kveld. Folk kommer i finstasen og mange har jobbet svært hardt for fagbrevet. De er rørte og stolte. Det er svært meningsfylt å få dele ut fagbrev oog stor stas å få delta på arrangementet, sier leder av yrkesopplæringsnemnda i Akershus, Siri Baastad fra NHO Viken Oslo.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: