NHO

Innhold

Sikrer bemanning til all lossing og lasting på Drammen Havn

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Det er ikke bare i Amerika at alt er stort. En rundtur på Drammen havn setter mye i et større perspektiv.

-Havna i Drammen er en såkalt intermodal knutepunktshavn, der gods fra bil, bane og båt lastes om – på en effektiv og sikker måte. Det sørger sjauere fra Administrasjonskontoret for havnearbeid i Drammen for, med daglig leder Magne Rognlid i spissen. 

Administrasjonskontoret er et lite bemanningsbyrå med rundt 50 ansatte, som losser alt av båter som kommer inn til havna. Hit kommer alt fra kinesiske elbiler til trikker, pellets og gedigne kabler, fra så og si alle verdens hjørner.

Drammen havn har lenge vært Norges største havn for import av biler. Rognlid forteller at hver uke ankommer 3500 nye biler sjøveien. En fast ukentlig containerlinje sørger for transport til og fra sentrale havner i Europa. Ikke rart at sikkerhet, logistikk og koordinering er viktige stikkord i virksomheten ved administrasjonskontoret.

Magne Rognlid er opptatt av kompetanseheving og har sørget for å øke kompetansen på den faste staben, som han dessuten jobber for å utvide – flere faste, færre innleide. Ny tariffavtale (etter Holship-saken) åpner også for at bedriften kan ta inn lærlinger, innen transport og logistikk. Rognlid forteller at selv om arbeidsplassen er mannsdominert, har han fire damer i stallen, som losser biler på linje med de tøffeste gutta.

Han håper fremtiden bringer utvidelse av Drammen havn. Han håper på flere avtaler, mer å gjøre og dermed flere ansatte i bedriften, samt en stadig grønnere profil.