NHO

Innhold

Skaper verdier som forblir i lokalsamfunnet

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Nortura Gol

Turisme og landbruk er det som bærer Hallingdal, sier Ingrid Hillestad Medhus, fabrikksjef ved Nortura på Gol. Her sammen med Nina Solli fra NHO Viken Oslo (t. v.)

Ingrid Hillestad Medhus leder en av de største produksjonsbedriftene i Hallingdal. Det gjør hun med stolthet og ydmykhet. Virksomheten ved Nortura på Gol betyr mye både for lokalsamfunnet og verdiskapingen i hele Hallingdal.

Nortura på Gol har 80 fast ansatte, 160 i høysesong. Bedriftens bidrag til lokalsamfunnet er betydelig, og omfatter både de ansatte, bøndene og underleverandørene.

-Utregninger viser at vårt samfunnsbidrag tilsvarer mer enn 150 årsverk i offentlig sektor, sier Hillestad Medhus.
-Bøndene i Hallingdal får over 100 millioner kroner i slakteoppgjør fra oss årlig. Dette er kroner som blir brukt videre i lokalmiljøet, som gir skatter og avgifter som igjen gir verdiskaping. I tillegg kommer lønnsutbetalinger på over 50 millioner, skatter og avgifter fra oss til kommunen, tjenester fra Mattilsynet, og verdiskapingen som skjer via våre mange underleverandører.

 Samferdsel og rekruttering
Hun opplever at det er et stort ansvar å lede en så viktig lokal bedrift som Nortura på Gol er. To av hovedutfordringene hun er opptatt av, er samferdsel og rekruttering.

-Vi er storforbrukere av transport. Det er ikke få vogntog som ankommer og forlater anlegget hver dag. Gode veiforbindelser til Gol er viktig for at vi skal overleve. Vi konkurrerer med E6. Hvis sjåførene opplever at veiene her er dårlige, gir det et dårlig signal, også med tanke på dyrevelferd.

Bedriften samarbeider både med skole, NAV og vikarbyråer for å få tak i nødvendig arbeidskraft. Slaktere og skjærere som behersker håndverket – og norsk – vokser ikke på trær.

 Bonden viktigere enn egen bunnlinje
Nortura er et samvirke, eid av norske bønder. Virksomheten på Gol består i hovedsak av slakting og skjæring av storfe og småfe, i tillegg til at de foredler råvarebaserte nisjespesialiteter. Produksjonen er basert på råvarer fra gårder i hele Hallingdal, og på sau og lam hentes dyr fra hele Østlandet.

-Bonden er viktigst for oss. Viktigere enn vår egen bunnlinje, sier Hillestad Medhus.
-Som samvirkevirksomhet er målet vårt å sørge for best mulig pris til eierne våre, samtidig som vi ikke kan ha for høye priser ut til forbruker.

 Muskler og arbeidsmiljø
Det er hektisk ved skjærelinja i fabrikken. Idet vi kommer på besøk starter pausegymmen. 
-Dette er fysisk krevende arbeid med høyt tempo, tunge løft og mange ensidige bevegelser.

Til tross for det har vi veldig lavt sykefravær, forteller fabrikksjefen.
-Her betyr arbeidsmiljøet mye. At de ansatte får utvikle seg, og at vi drar lasset sammen. Det er noe vi jobber med kontinuerlig, avslutter Hillestad Medhus.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: