NHO

Innhold

Skoleplasser fordelt i Viken og Oslo

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

#205

Nordlie Auto AS, Moss. Foto av lærlinger og opplæringsansvarlig/daglig leder i forbindelse med nominasjon til NHOs Fagopplæringspris. FOTO: Stundom Produksjoner

Førsteinntaket til videregående opplæring i Oslo, Akershus og Buskerud er nå klart. Over 50.000 ungdommer har nå fått tildelt skole- eller læreplass. - Det er spesielt positivt at Buskerud har formidlet flere læreplasser enn tidligere år, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Fylkeskommunene er opptatt av å vise til at over 90 prosent har fått plass på sitt førsteønske. De burde heller vært opptatt av om opplæringstilbudet er tilpasset bedriftenes behov for arbeidskraft slik at ungdommene får jobb etterpå, sier Solli.

Akershus og Oslo

22 245 søkere får i disse dager tilbud om skoleplass av Akershus fylkeskommune. Søkere må svare på tilbud om plass innen 19. juli.

Det er 24 313 søkere til videregående skoler i Akershus fylkeskommune til skoleåret 2019 - 2020. 

Førsteinntaket til fylkeskommunens skoler viser at 22 245 søkere har fått tilbud om skoleplass i første inntaksrunde. Av disse er det 20 599 som har fått plass på sitt første ønske, det vil si 92,6 prosent. Av 8 702 søkere til fra grunnskolen er det 7 425 som har fått plass på det tilbudet de primært har søkt.

Fellesinntaket til de videregående skolene i Oslo omfatter i år 17 786 plasser. I første inntaksrunde er 17 321 søkere tildelt elevplass. Oslo har også 54 søkere fra andre fylker.

Buskerud og Østfold

8691 søkere har fått tilbud om skoleplass i Buskerud. 920 søkere har nå fått avtale om læreplass i bedrift. Det er et rekordstort antall og 40 flere enn på samme tid i 2017. Fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune formidler søkere som ønsker å bli lærlinger. Dette er en prosess som foregår fra mars til oktober hvert år.

-Det virker som det er arbeidet godt med formidlingsprosessen i Buskerud. Her har man vært opptatt av å tilpasse skoletilbudet innen fagopplæring ut fra næringslivets behov. Det er gledelig å se at dette arbeidet gir resultater, og at så mange bedrifter nå bidrar ved å satse på lærlinger, sier Solli.

Selv om mange allerede har fått læreplass, så er det behov for flere læreplasser både hos eksisterende og nye lærebedrifter både i Buskerud, men også i samtlige fylkeskommuner inkludert Oslo.

-Jeg oppfordrer gjerne bedriftene til å ta inn lærlinger. Det er en fin måte å få faglært arbeidskraft på. Det er ikke bare lærlingen som læres opp, en lærling bidrar til læring også hos bedriften da nye, unge øyne ofte ser på ting på en ny måte, sier Solli.

I Østfold har de ansatt såkalte læreplassjegere for å skaffe nye læreplasser. Bedriftene i Østfold er jevnt over flinke til å knytte til seg lærlinger, melder Sarpsborg Arbeiderblad denne uka.

- En viktig oppgave å jobbe videre med i Viken blir å forsterke innsatsen overfor de som ikke klarer å kvalifisere seg til læreplass fordi de har høyt fravær, dårlige norskkunnskaper,  hengefag eller trenger tettere oppfølging. Denne gruppen trenger særskilt hjelp for å sikte seg inn mot et fagbrev. Her kreves samarbeid mellom fylkeskommunen, skolene, NAV og partene i arbeidslivet, sier Solli.

Tallene fra Østfold var ikke klare fra inntakskontoret da denne saken ble skrevet.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: