NHO

Innhold

Sommervikaren - din nye medarbeider?

Nyhet

Publisert

Å ta inn sommervikarer kan være en lur måte å rekruttere på

Sommervikaren kan være en lur rekruttering for bedriften samtidig som ungdommen skaffer seg jobberfaring

Mange bedrifter søker etter sommervikarer i februar. Virksomheter innenfor reiseliv, kommuner, sykehus men også større private kompetansebedrifter allerede er ute med utlysninger. Det er bra.

Det er ofte lettere å få en sommerjobb enn en fast jobb, mange skal ha ferie og virksomhetene trenger ekstra bemanning. Samtidig kan en sommerjobb, enten den er relevant for videre karriereløp eller ikke, bety et ben innenfor i en virksomhet, det skriver regiondirektør Nina Solli og direktør for Simulaskolen Marianne Aasen i et innlegg.

 Men statistikk fra SSB viser at færre norske ungdommer jobber om sommeren enn for tjue år siden. Det er også færre slike jobber som ufaglært ungdom kan ta. Å sitte i kassen på en matvarebutikk er bare et eksempel på en jobb som er i ferd med å forsvinne når selvbetjeningskassene overtar. 

Det er uheldig at færre ungdommer får prøvd seg i arbeidslivet mens de studerer eller går på skole. Å få erfaring fra arbeidslivet i ung alder er svært nyttig for den enkelte og for samfunnet.

 Arbeidspraksis åpner dører i neste runde. Det kan også gi en pekepinn mot hva slags arbeid man kan trives med. Egenskaper som pålitelighet, evne til oppmøte og pliktfølelse blir verdsatt i arbeidslivet. Dessuten gjør jobbing ungdom mer uavhengig av foreldres inntekt og det kan supplere på studielån eller lommepenger.  

 For arbeidslivet er det en fordel at ungdom kombinerer arbeid med utdanning. Egenskaper som ansvar og empati læres. Mange får første innblikk i hva begreper som inntjening, arbeidsmiljø, kundefokus og medbestemmelse innebærer. Mye av dette er erfaring det er umulig å lese seg til, det må erfares. Å oppleve dette i praksis kan lette overgangen mellom utdanning og jobb senere.  

I fjor hadde Simulaskolen 26 studenter i sommerjobb. De fikk løse reelle problemer. De måtte forholde seg til arbeidslivets regler knyttet til oppmøte og tilstedeværelse. For Simulaskolen ga det en god mulighet til å rekruttere studenter enten til master-oppgaver eller doktorgrads-oppgaver.  

 7 av 10 studenter som studerer teknologi eller realfag blir tilbudt jobb før siste eksamen, viser tall fra TeknaDet er svært mange dyktige og arbeidsvillige ungdommer der ute, og det er kamp om de beste. Skal man være attraktiv som arbeidsplass og samtidig ta samfunnsansvar, er det å ansette ungdom i trainee-stillinger eller i sommerjobb noe av det lureste man kan gjøre.  

Norsk arbeidsliv er tjent med at flere bedrifter tilbyr sommerjobber.  

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: