NHO

Innhold

Spennende med Viken

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

#205

Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Tonje Brenna (Ap), Kristoffer Robin Haug (MDG) og Camilla Eidsvold (SV) er valgvinnerne av fylkestingsvalget i det nye storfylket Viken.

-Gratulerer til det nye politiske flertallet i Viken. Samarbeidet framover skal bli spennende. Vi er opptatt av at de nyvalgte politikerne må levere på kompetanse, samferdsel, næring- og regionutvikling, sier regiondirektør Nina Solli.

-Vi i NHO Viken Oslo ser fram til å bidra i prosessen med å gjøre Viken bedre enn de tre nåværende fylkeskommunene til sammen. Vi synes det er mange gode punkter i plattformen på offentlige innkjøp, arbeidskriminalitet, infrastruktur, samferdsel og kompetanse, sier Solli.

Plattformen

I plattformen står det «Gjennom tett samarbeid med næringsliv, kommuner, staten, bedrifter og organisasjoner vil vi sørge for et bedre samspill mellom arbeidslivets behov og elevenes utdanningsvalg».

- Plattformen vektlegger også satsing på fagskolene for å dekke framtidas kompetansebehov og det nye flertallet vil satse på karriereveiledning. Dette er svært positivt. NHO Viken Oslo er glad for at dette blir løftet fram, sier Solli

-Når det gjelder offentlige innkjøp er det fokus både på bruk av faglært arbeidskraft, på seriøse aktører og på bærekraft. Det liker vi. Vi ser fram til partssamarbeid for å få til en «Vikenmodell» for innkjøp og anbud, sier hun.

- Viken må få til gode, sømløse samferdselsløsninger som gjør at varer, gods og mennesker kommer seg dit de skal uten kø, kork og kaos. En billett fra Halden til Hallingdal vil lette på dette, mener Solli.

Nytt politisk flertall vil legge ned Viken

Tirsdag 1. oktober ble den politiske plattformen for det nye flertallet i Viken presentert. Fylkesrådet består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti. På pressekonferansen kom det fram at det er flertall for å søke om å reversere hele Viken.

-Å reversere Viken synes NHO er en dårlig idè. Vi er bekymret for at politikerne nå vil bruke mer tid på interne prosesser og byråkrati enn på å levere gode tjenester til beste for innbyggerne i Viken, sier Solli.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: