NHO

Innhold

Statusløft for yrkesfagene

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Vi som representerer norsk næringsliv, vet at Norge stopper uten fagarbeiderne.

I NHOs kompetansebarometer svarer 52 prosent av medlemmene våre at de har behov for kompetanse innen håndverksfag de neste fem årene for å sikre fremtidige arbeidsplasser og verdiskaping. NHOs medlemsbedrifter vil stå med åpne armer for å ønske ungdommer som velger yrkesfag velkommen!

Når landet nå skal få hjulene i gang igjen etter koronakrisen, må vi ikke sette oss i en situasjon hvor vi mangler gode fagarbeidere. Og vi trenger fagarbeidere for å få til det omstillingsdyktige arbeidslivet som skal ta oss gjennom det grønne skiftet. Det er også slik at de som har valgt å ta en praktisk utdannelse besitter en unik og ettertraktet kompetanse. Dere skjønner hvordan ting fungerer ute i bedriftene og dere kjenner arbeidslivet i praksis. Det har dere lært, blant annet gjennom utdannelsen deres.

Å fremheve fag- og yrkesopplæringen krever at vi får til et mer fleksibelt utdanningssystem enn i dag, men det er positivt at utdanningssystemet har åpnet opp for at et fagbrev kan være en inngang til videre utdanning. Dette bidrar til at fag- og yrkesopplæringen er et fremtidsrettet utdanningsvalg, for vi vil alle trenge kompetanspåfyll gjennom et langt yrkesløp. Men å forstå viktigheten av fagopplæringen handler like mye om å få til en holdningsendring ved å heve folks kunnskap om fag- og yrkesopplæringen. Og her har karriereveiledningen en viktig rolle i å informere om hvilke muligheter man får hvis man velger fag- og yrkesopplæring, både med tanke på jobb og videre utdanning.

Ja, lærlinger fortjener virkelig et statusløft. Dette jobber NHO med hver eneste dag, på vegne av dere og våre 28 000 medlemsbedrifter.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: