NHO

Innhold

Stor økning i antall permitteringer

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Stengning og permitteringer eller kroken på døra er alternativet for mange i uteliv og serveringsbransje nå

Stengning og permitteringer eller kroken på døra er alternativet for mange i uteliv og serveringsbransje nå.

-Nye smittevernregler stenger utesteder. NHO ber politikerne permitteringskostnadene inn i kompensasjonsordningen. Et klart regelverk må på plass snarest.

-Innstramningen i smitteverntiltakene gjør at vi står overfor en sterk økning i permitteringsomfanget, særlig i enkelte bransjer. Våre medlemmer innen reiseliv antyder at så mange som hver fjerde kan bli permittert de nærmeste ukene. I enkelte regioner i Viken og Oslo, er tallene langt høyere, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Det kan bety mellom 10. og 20.000 nye permitterte i løpet av kort tid. Kostnadene med permittering, med ti dager med lønnsplikt, innebærer at dette vil legge stein til byrden for mange bedrifter som allerede er i knestående, og knapt nok det.

-NHO mener at ideelt sett burde perioden med lønnsplikt på ny blitt redusert til det den var i våres, det vil si to dager.

-En generell reduksjon i arbeidsgiverperioden er imidlertid feil medisin nå. Dette fordi redusert arbeidsgiverperiode krever en lovendring og det vil nødvendigvis ta noe tid. En lovendring kan ikke gis med tilbakevirkende kraft og det fratar arbeidstakere rettigheter. Dermed vil de bedriftene som har måttet permittere nå, ikke kunne dra nytte av en slik endring. Dessuten er det en risiko for at kortere arbeidsgiverperiode kan gi økte permitteringer i bransjer som tross alt er mindre hardt rammet.

-En bedre løsning er derfor å ta permitteringskostnadene inn i kompensasjonsordningen, som en del av de uunngåelige kostnadene denne er ment å dekke. Fordelen er dels at en slik løsning nettopp vil kunne ha tilbakevirkende kraft, og dels at støtten kan gis innenfor rammen av en etablert ordning. Utfordringen blir å finne en fornuftig avgrensning av permitteringskostnadene.

-Det er problemer med likviditeten i de berørte bedriftene. Dette tilsier blant annet at et klart regelverk er på plass så raskt som mulig, slik at bedriften kan gå i dialog med sin bankforbindelse og øvrige kreditorer.

- Det bør også vurderes om det er hensiktsmessig å opprettholde en andre arbeidsgiverperiode på fem dager etter 30 ukers permittering. Mange av de bedriftene som nå er hardest rammet av smitteverntiltakene vil neppe ha noe å sette arbeidskraften til. Da vil en ny arbeidsgiverperiode først og fremst bety større kostnader og enda dårligere resultat, noe som igjen rammer arbeidsplassen på lengre sikt, sier Solli.