NHO

Innhold

Styrk yrkesopplæringen i Viken

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Yrkesfag. Tømrer

LO i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus og NHO Viken Oslo er enig om hvilken modell som er den beste for inntak i Viken fylkeskommune, skriver distriktssekretær Ulf Lervik og Nina Solli i sin høring.

Mange tusen elever blir berørt av de nye inntaksreglene til videregående skole og formidling av læreplasser. LO og NHO støtter løsningen med inntak etter geografi.

Nye inntaksregler til videregående skole i Viken er på høring. LO og NHO skriver felles høring og i den støttes løsningen med inntak etter geografi, men også at elevene har mulighet til å søke ledige plasser i hele Viken. Dette er viktig for å hindre frafall og at flere fullfører og består videregående opplæring, mener de to organisasjonene.

Det må velges en løsning som gir et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Valgmuligheter og skoletilbud er viktig også for bedriftene. Vi har sterke kunnskapsklynger i Viken, for eksempel på Kjeller, i Sarpsborg og i Kongsberg. Opplæringen blir mer arbeidsrelevant når de videregående skolene knyttes tettere til disse kunnskapsklyngene.

  Vi trenger større bredde av fagarbeidere innenfor fag som for eksempel betongarbeider, kokk, og frisør. Dessverre er det ikke alltid nok elever til å starte opp en klasse i disse fagene. Derfor vil muligheten til å søke i hele Viken samtidig sikre at flere får opplæring i yrker som bedriftene trenger.

 LO og NHOs modell gir også god mulighet for å etablere temaskoler i samarbeid med partene i arbeidslivet. Det vil også kunne styrke skoler som vil samarbeide med Ungt Entreprenørskap. Vi mener vår løsning vil bidra til at flere elever fullfører og består videregående skole i Viken.

En god læretid i bedrift gir elevene de ferdigheter som skal til for å møte bedriftenes behov for kompetent arbeidskraft. For å få til en god match mellom elev og lærebedrift må arbeidsmarkedet i Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo ses i sammenheng. Disse fylkene er i praksis ett arbeidsmarked.

 Hvert år vedtar fylkeskommunen hva slags opplæringstilbud som skal tilbys. Partene i Yrkesopplæringsnemnda fremskaffer kunnskap om arbeidslivets behov slik at opplæringstilbudet står i forhold til antall læreplasser. Nemnda kan bli et viktig redskap for utvikling av fag- og yrkesopplæringen, men da må den ha vedtaksmyndighet slik som i Rogaland, skriver LO og NHO i sin høring til Viken.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: