NHO

Innhold

Ti tips til kommunal krisepakke

Nyhet

Publisert

Kommunene må holde byggearbeidene i gang

Det er behov for at byggearbeider i offentlig sektor opprettholdes eller framskyndes

Det er viktig å holde hjulene i gang slik at vi alle har en jobb å gå til etter koronakrisen er over. Den enkelte kommune kan bidra med forskjellige tiltak. Her er ti gode forslag fra oss i NHO Viken Oslo, sier regiondirektør Nina Solli

Her er vår tipunktsliste 

  1. Inviter private aktører til samarbeid om å levere tjenester  
  2. Betal for bestilte arrangementer til hoteller og lignende 
  3. Gjennomføre igangsatte og fremskynde planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter, med smitteverntilpasninger om nødvendig.  
  4. Dersom prosjekter utsettes, omdisponere vedlikeholdsarbeid til skoler og andre offentlige bygg som nå står tomme fremfor å sende håndverkere hjem fra andre offentlige bygg.  
  5. Boliger må fortsatt bygges – innfør en enklere og digital byggesaksbehandling nå 
  6. Sørg for at din kommune har like regler som de øvrige kommunene på følgende: Arbeidstakere må fritt kunne krysse kommunegrenser for å komme til og fra arbeidsstedet 
  7. Sørg for digitale læringsmuligheter i skolen og for at skoleelevers eksamener, nødvendige papirer og andre forhold knyttet til søknadsfrister for videregående skole ikke blir unødig skadelidende.  
  8. Legg til rette for alternativ transport til jobb for eksempel på sykkel slik som Oslo kommune har gjort ved å sette ut bysykler to uker før opprinnelig oppstartsdato. 
  9. Ta næringslivet med på råd dersom dere skal lage krisepakker eller sette i gang tiltak 
  10. Og til fylkeskommunen: Tilrettelegg for lærlinger som ikke kan fortsette i bedrift: Ta dem inn i egen virksomhet eller på annen måte lag et alternativt opplegg for dem 

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: