Tiåret for jobbskaping

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Hva vil fremtiden bringe? Det som er helt sikkert, er at vi må skape mange flere jobber i privat sektor

Jobb gir inntekt og muligheter. Jobb er den beste medisinen vi har mot utenforskap. Jobb gir verdiskaping og lønnsomme bedrifter. Jobb gir skatteinntekter og finansierer velferd. Jobb er veien ut av krisen.

Derfor må vi, det neste tiåret, skape opp mot 250 000 nye arbeidsplasser i det private. For å få det til, må hensynet til jobbskaping gjennomsyre all politikk. Sammen med våre medlemsbedrifter, noen av landets fremste analysemiljøer, organisasjoner og akademia har NHO laget et veikart for fremtidens næringsliv.

Vi har alltid bygget samfunn og bedrifter på våre naturressurser, med høy kompetanse,

og ny teknologi. Det skal vi fortsette med. Fremtidens næringsliv bygger vi på skuldrene til det næringslivet vi har i dag. Norge kan ikke være verdensmester på alle områder, men vi skal ligge i vinnerheatet der hvor vi har våre fortrinn. Hva betyr det?

Et eksempel fra en Asker-bedrift: Kongsberg Gruppens digitale satsing skal i samarbeid med ABB gjøre fjernovervåkning og effektivisering av skip bli enda bedre.

For det første: Norge skal bli ledende innen grønn industri- og energiproduksjon. Ifølge SINTEF kan vi opprettholde verdiskapingen fra energi og industri i fremtiden, samtidig som vi oppfyller våre klimaforpliktelser. Det krever en storstilt satsing på karbonfangst- og lagring, på grønne elektriske verdikjeder som havvind, hydrogen og batterier, og på bio- og sirkulærøkonomi.

For det andre: Norge skal ta posisjonen som verdens kontrollrom. Flere store gevinster fra digitaliseringen er enda ikke høstet. En utredning fra Menon viser at databasert verdiskaping vil kunne dobles. Innenfor autonome systemer og digital tvilling-teknologi har norske bedrifter et globalt forsprang. Da må det etableres en digital infrastruktur som er dimensjonert til å møte næringslivets behov.

For det tredje: Åtte av ti sysselsatte i Norge jobber i tjenestesektoren. Sektoren forventes å vokse videre fremover. Menon anslår at tjenestenæringene samlet kan sysselsette 320 000 flere enn i dag i 2050, og ha en verdiskaping på 1 700 milliarder kroner. Vi skal levere digitale tjenester og tjenester til hjemmet, vi skal være profesjonelle problemløsere, tilby hjelpetjenester og opplevelser, og vi skal levere tjenestene våre utenfor Norges grenser.

For det fjerde: Vi skal handle mer. De grønne løsningene, den nye teknologien, tjenestene og kompetansen – det må vi eksportere. Handel har vært en bærebjelke i norsk økonomi i årtusener.
Nå må vi knytte enda tettere bånd til EU, få på plass handelsavtaler med viktige økonomier utenfor Europa og få på plass en offensiv eksportstrategi.

Vi kan nå ambisjonen om å skape opp mot 250 000 arbeidsplasser i det private før 2030. Meldingen fra bedriftene er klar: Vi må ha en offensiv næringspolitikk for å sikre jobbskaping, grønn omstilling og nye eksportbein å stå på for norsk økonomi. Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk.

Fremtidens næringsliv er fremtidens Norge, og broen til fremtidens næringsliv bygger vi nå.