NHO

Innhold

Tre av fire med fagbrev får jobb med en gang

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Nortura Gol

Nortura (her fra Gol) er en av bedriftene som har stort behov for lærlinger. Regiondirektør Nina Solli til venstre

- Flere må ta fagbrev. Med fagbrev er du så godt som sikret jobb. Fagskole er også en utdanningsvei det er stor etterspørsel etter, men som få benytter seg av, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Framskrivninger viser at det vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2035. Disse tallene bekymrer meg, legger hun til. Statistikk som kom denne uka viser at tre av fire i Oslo og Akershus med fagbrev er i jobb med en gang. For Buskerud er tallene enda bedre. Her er åtte av ti i jobb rett etter fullført fagbrev, sier Solli. 

Åpenbar mismatch 

Seks av ti bedrifter får ikke tak i den kompetansen de har behov for. Fire av ti sier de har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av dette. 

-Det er fortsatt er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i vår region. Vi trenger å få utdannet flere til yrker som arbeidslivet har behov for. Det er viktigere med riktig valg enn førstevalg, sier Solli. 

Kompetansebehovet varierer mellom fylker og bransjer

Kompetansebehovet er litt forskjellig i Østfold, Buskerud, Akershus og OsloI Oslo er det større behov for høgskole- og universitetsutdannede enn i Viken, men også fagskole og fagbrev er svært ettertraktet blant Oslobedriftene. 

I Oslo er det stor etterspørsel etter høyere utdanning på høgskole, bachelor og masternivå. Nest etter ingeniørfag og tekniske fag er det størst etterspørsel etter juss og samfunnsfag.  

Oslo og Viken er det særlig fagarbeidere innenfor bygg- og anleggteknikk og industriell produksjon og elektro det er behov for. 

-Lærlinger er noe av det viktigste vi har, det er jo vår fremtid, jeg tør ikke å forestille meg en verden uten fagarbeidere, sier hotelldirektør Sabina Marika Widenqvist i Quality Hotel Fredrikstad.

Merethe Rensmoen i Nortura i Eidsberg er helt enig: Vi er aktør i en industri som i stor grad er teknologidrevet. For å utnytte teknologien og utvikle organisasjonen vår kreves det økt kompetanse. Velger du yrkesfag, ligger det et hav av muligheter foran deg.

Behov for høyere utdanning  

Ingeniør- og tekniske fag er det nest viktigste fagområdet for bedriftene. De ingeniørene det er mest etterspørsel etter i Oslo og Viken er: Dataingeniører, byggingeniørerelektroingeniører og maskiningeniører.  

-I NHO er vi opptatt av at samarbeidet mellom høyskoler og universiteter og næringsklynger må styrkes. Dette kan skje ved at bedrifter som tar i mot studenter for en mer praksis nær høyere utdanning får et tilskudd, sier Solli.  

Hun trekker fram Tinius Olsen i Kongsberg er et godt eksempel på en fagskole som samarbeider godt med næringslivet for å dekke deres behov, men som også tilbyr et fleksibelt utdanningstilbud til de som trenger faglig påfyll utover videregående yrkesopplæring.  

-Med raske teknologiske endringer vil det bli stadig viktigere å oppdatere kunnskapen sin, og derfor trenger vi flere tilbud som Tinus Olsen, sier Solli.  

Dette er Kompetansebarometeret: 

Kompetansebarometeret er en årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. 6669 bedrifter har svart – 2064 av disse ligger i region Viken og Oslo. Bedriftene blir spurt om hva slags kompetanse de vil trenge de nærmeste fem årene. 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: