NHO

Innhold

Ut av krisen: Tilbake til arbeid

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Vi gleder oss til gjenåpning, til liv i byen og til å kunne sitte på cafe igjen. Foto: Ingvild Eriksen Stehl, NHO Viken Oslo

-Vi må få hele Norge tilbake i arbeid, så raskt og trygt som mulig. Vi i NHO Viken Oslo går gjerne i dialog med Oslo, med Viken og med kommuner i Viken for å diskutere regionale og lokale tiltak for en gjenåpning når den tid kommer, sier regiondirektør Nina Solli.

Idag har statsminister Erna Solberg lagt fram sin plan for gjenåpning av samfunnet sammen med landets helsemyndigheter. Det er en plan uten dater men med fire trinn.
 
-Det er gledelig og viktig at regjeringen nå kom med en plan for gjenåpning av Norge. Vi er helt avhengig av å få flest mulig raskest mulig tilbake i jobb. Selv om planen ikke inneholder noen datoer, gir den en litt større forutsigbarhet for næringslivet fremover og hvordan bedriftene kan få de ansatte tilbake i jobb, sier Solli.
 
-Vi ønsker mer og bedre forutsigbarhet etter hvert som vi åpner mer og mer. Vi må unngå rykk og napp i gjennomåpningen, og at nye lokale utbrudd blir møtt med overdimensjonerte tiltak.
 
-For NHO er det viktigste å få hele Norge tilbake i arbeid, så raskt og så trygt som mulig. Vi må unngå at arbeidsledigheten  biter seg fast. Og vi må komme tilbake til en situasjon der bedriftene som har blitt stengt ned av staten, bidrar til samfunnet, i stedet for å få bidrag, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli.
 
-Bedriftene har behov for større forutsigbarhet enn det som har vært mulig det siste året. NHO mener derfor det har stor verdi at regjeringen kommer med en gjenåpningsplan, selv om både smitteutvikling og vaksineutrulling kan føre til at planen må skyves på i tid, sier hun.
 
NHO spilte inn sine punkter til regjeringen i forkant av pressekonferansen og fremleggelsen onsdag.
 
Her er NHOs viktigste punkter: 
 
• Gjenåpningen bør skje i flere etapper: 1) når risikogruppene er vaksinert og 2) når den voksne befolkningen er vaksinert
• Stengning av virksomheter bør forlates som virkemiddel, senest når risikogruppene er vaksinert.
• Det bør innføres et vaksinepass som gjør det mulig for de som er vaksinert eller har naturlig immunitet å kunne dokumentere sin vaksinestatus. 
o Et slikt pass kan legge til rette for å åpne opp for økt aktivitet i samfunnet. Det er spesielt aktuelt når det gjelder reisevirksomhet og unntak fra karanteneregler.
o Et slikt pass kommer med flere problemstillinger, så vi ber om at myndighetene setter ned en arbeidsgruppe. LO og NHO bør være representert i en slik gruppe. 
• Det bør vurderes om aktiviteter kan åpnes for personer som kan vise til en negativ test tatt kort tid før aktiviteten.
• Utdanningssektoren bør prioriteres i regjeringens plan for avvikling av smitteverntiltak. Elever, lærlinger og studenter må få retten til utdanning oppfylt.
• Pålagt hjemmekontor bør brukes i mer begrenset grad enn i dag.
• Det bør kunne gjøres unntak fra generelle smittevernregler der det finnes et alternativ i en bransjestandard som er kvalitetssikret og godkjent av FHI.
• Det vil fortsatt være behov for innreiseregulering og innreisekarantene for å unngå importsmitte. Det bør være mulig på sikt å gjenåpne arbeidsinnvandring fra EØS med Arbeidstilsynets godkjenningsordning for karanteneinnkvartering og styrkede testregimer. 
• Vi må ha bedre kunnskap om hvordan smitten spres, også i arbeidslivet. Helsepersonell bør i større utstrekning registrere hvor personer er smittet og registrere hvis det har skjedd på arbeidsplass.
• Smitteverntiltak og bruk av kompensasjonsordningen må sees i sammenheng.