Uteservering i vår og sommer - husk å søke kommunen din

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Nå er det på tide å søke kommunen om tilleggsarealer til uteservering minner direktør i Næringsetaten i Oslo kommune Britha Røkenes om

Ønsker du å utvide området for uteserveringen din, eller kanskje ha en helt ny uteservering utenfor serveringsstedet ditt? Eller vil du servere mat og drikke lengre utover kvelden? Slike endringer må du først søke din kommune om.

Kombinasjonen av tidlig vår og gjenåpning av samfunnet vil nok merkes spesielt godt på uteserveringene i Oslo i vår og sommer. De fleste serveringssteder med mulighet for uteservering ønsker å utnytte utearealene sine best mulig. Drivere i hovedstaden som ønsker å utvide arealet til den uteserveringen de allerede har, må søke om dette via nettsidene til Næringsetaten i Oslo kommune.  Det opplyser Næringsetaten til NHO Viken Oslo.
 
- Vi får ofte mange slike søknader samtidig når våren nærmer seg. Etter en lang periode med koronarestriksjoner er vi nå ekstra opptatt av at utelivsnæringen skal få maksimalt ut av uteserveringen på finværsdagene. Derfor oppfordrer vi om å søke allerede nå og få bevillingene i orden i tide, sier direktør i Næringsetaten, Britha Røkenes.  
 
Beskjedene fra Næringsetaten i Oslo kommune lyder som følger:
 
  • Det er kun det arealet du har fått lov til å bruke av grunneieren, som kan brukes til uteservering. Stoler og bord kan ikke flyttes utenfor dette området.  
  • Skal du søke Næringsetaten om en helt ny uteservering, må du ha visse vedlegg klare.
  • Hvis du har serveringsbevilling og søker om utvidelse, må du legge ved en tegning som viser det nye arealet. Hvis du har både serveringsbevilling og skjenkebevilling, må du legge ved tilsvarende tegning, og tillatelse fra grunneieren, for eksempel leiekontrakt.   
  • Hvis du driver et sted i Oslo og ikke vet hvem som eier utearealet som du ønsker å bruke, kan du kontakte bydelen lokalet ligger i, eller Bymiljøetaten.  
  • I Oslo sendes alle søknader om bevillinger via Næringsetatens nettsider. Her kan du lese mer om hvilke vedlegg og opplysninger som er nødvendige.