NHO

Innhold

Utsatt frist for betaling av moms

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Bedrifter som er økonomisk rammet av virusutbruddet, kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning.

Bedrifter som er økonomisk rammet av virusutbruddet, kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning.

Det vil være mulig å søke om utsettelse på betaling av moms som forfaller 10. juni.

-Mange bedrifter henvender seg til oss med spørsmål om momsinnbetaling. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått en forenklet og mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse for skatt og avgift for de som er rammet økonomisk av virusutbruddet. Ordningen kan også benyttes for merverdiavgift som forfaller 10. juni, sier regiondirektør Nina Solli.

Stortinget har allerede vedtatt denne utsettelsesordningen, og annen gangs behandling er i dag 8. juni, slik at denne ordningen (forenklet behandling og lavere rente ved betalingsutsettelse) vil gjelde for disse forfallsdatoene.

Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett foreslo Finansdepartementet å åpne for at de som er økonomisk rammet av virusutbruddet, kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning. Det er lagt opp til at den forenklede søknadsordningen skal gjelde frem til 31. desember 2020.

Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020 er utsatt til 10. juni, som er den samme datoen som merverdiavgift for andre termin forfaller.

Etter forslag fra regjeringen har Stortinget fremskyndet behandlingen av den forenklede søknadsordningen slik at næringsdrivende som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse. Finanskomiteens innstilling ble førstegangsbehandlet i Stortinget 3. juni og ble da enstemmig vedtatt.

Se også informasjon fra finansdepartementet.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: