NHO

Innhold

Vær forberedt på brexit

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Ingen avklaring rundt brexit i parlamentet så langt

Ingen avklaring rundt brexit i parlamentet så langt

Bedrifter over hele landet vil bli berørt av en eventuell hard brexit, ikke minst bedriftene i Viken og Oslo.

En hard brexit vil føre til nye handelshindringer, blant annet grensekontroll på varer. Dette er ikke britene så godt forberedt på, og det kan derfor bety køer og kaos på grensene. Varer vil kunne bli stående lenge på grensene før de kommer fram.

NHO Viken Oslo anbefaler bedriftene å forberede seg på mulige konsekvenser av en brexit uten avtale. NHO har derfor utarbeidet en sjekkliste som bedriftene kan bruke for å finne ut om de kan få problemer i forbindelse med brexit.

Eksportfylker

Menon laget en rapport basert på 2017-tall til NHOs årskonferanse 2019. Der anslo de at eksporten fra Buskerud legger grunnlag for om lag 18 000 arbeidsplasser nasjonalt. Buskeruds eksport utenom olje og gass var i 2017 på om lag 26 milliarder kroner. Om lag 66 prosent av eksporten fra Buskerud går til det europeiske indre marked. Eksport til Storbritannia står for 9 prosent av Buskeruds totale eksport.

Akershus er blant de fylkene i Norge som eksporterer mest. Total eksport utenom olje og gass fra Akershus var i 2017 på nær 50 milliarder kroner.

Ifølge beregninger legger eksporten utenom olje og gass fra Akershus grunnlag for nær 35 000 sysselsatte i Norge. Om lag halvparten av disse effektene er i eksport-bedriftene, såkalte direkte effekter, mens den resterende halvparten er i leverandørleddet, det vil si indirekte effekter. Om lag 60 prosent av eksporten fra Akershus går til det europeiske indre marked, hvorav eksport til Storbritannia utgjør 11 prosentpoeng.

Storbritannia, Sverige og Tyskland er de landene som Østfold eksporterer mest til. Total eksport utenom olje og gass fra Østfold var i 2017 på om lag 18 milliarder kroner. Menons beregninger viser at eksporten fra Østfold la grunnlaget for nær 9 000 arbeidsplasser på nasjonalt plan i 2017.

Oslo er det fylket i Norge som eksporterer mest. Total eksport utenom olje og gass fra Oslo var i 2017 på i overkant av 100 milliarder kroner. Menons beregninger viser at eksporten utenom olje og gass fra Oslo la grunnlag for om lag 70 000 arbeidsplasser i Norge i 2017. Om lag 64 prosent av total eksport fra Oslo i 2017 gikk til EU/EØS. Eksporten til Storbritannia utgjorde 12 prosent av total eksport.

Dette bør bedriftene tenke på:

  • Ha tett kontakt med britiske kunder
  • Er det aktuelt å forskyve leveranser?
  • Er det behov for ekstra lagerkapasitet?
  • Er det behov for ekstra rådgivning og ekspertise?
  • Hvilke logistikkutfordringer kan bedriften stå overfor?

Hele sjekklisten til NHO finner du her.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: