Vi må se lengre enn Halden når vi snakker dobbeltspor

Ulf Lervik (LO Østfold), Roald Gulbrandsen (NHO Østfold), Kai Eide (tidl. Ambassadør), Siv Henriette Jacobsen (fylkesvaraordfører), Jacob Westergaard (Fehmern-rådgiver) og Thomas Becker (STRING-direktør). Fotograf: Østfold FK

Regiondirektør Gulbrandsen er på plass i Arendal for å drøfte og fronte viktige saker for bedriftene i Østfold. I går holdt han et innlegg om hvorfor næringslivets behov må prioriteres i enda større grad under utforming og gjennomføring av samferdselspolitikken.

Samferdselspolitikken må også skape muligheter og ikke bare løse problemer, sa regiondirektør Roald Gulbrandsen når han holdt innlegg på jernbaneseminaret under Arendalsuka. Dobbeltspor til Halden er ikke nok, vi må se videre inn i Sverige og vårt viktigste marked nemlig EU. Dette er ikke
en Østfold-sak, men viktig for hele nasjonen.

Gulbrandsen mener at det er mye fokus på persontrafikk, men lite på godstrafikken som påvirker oss alle. Stor andel av vår import/eksport er via Sverige og gjennom Østfold. Lokale bedrifter skaper arbeidsplasser og verdiskapning, da er god flyt av varer er avgjørende understreker regiondirektøren. For å få til mer gods over på bane fra vei er det avgjørende med økonomisk lønnsomhet, det må være raskere enn vei og ikke minst må infrastrukturen være pålitelig.

Regiondirektøren mener også at det er viktig for Østfold at Norge tar inn EU`s fjerde jernbanepakke. Transport på jernbane over landegrensene i Europa har vært og er fortsatt en utfordring. Blant annet pga. ulike tekniske løsninger, forskjellig organisering og ulike regler som er til hinder for en mer effektiv og konkurransekraftig jernbanetransport over landegrensene.

Den fjerde jernbanepakken handler om harmonisering. Felles rammeverk som erstatter mange nasjonale systemer. Hensikten er å gjøre jernbanen mer effektiv og styrke konkurranseevnen mot øvrige transportområder, særlig vei. Det er positivt for norsk næringsliv at harmonisering på det europeiske jernbaneområdet fortsetter. Det vil gjøre det enklere og mer kostnadseffektivt å operere på det europeiske jernbanenettet.