Videokonferanser vil erstatte reising for mange bedrifter

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

En virtuell konferanse om samferdsel kan organiseres slik at det nesten ser ut som man er på toget. Videokonferanser vil bli vanligere i tiden fremover.

I en undersøkelse om reisevaner som Avinor har gjort i samarbeid med NHO Viken Oslo svarer særlig store bedrifter at de vil bruke videokonferanser i større grad enn tidligere.

-I undersøkelsen kommer det fram at bruk av videokonferanse vil påvirke flytrafikken inn i 2022, og at innenlandstrafikken påvirkes mer av dette enn utenlandstrafikken, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli.

På spørsmålet om i hvilken grad videokonferanser vil erstatte det å reise, svarer hele 36 prosent at det vil det i ingen eller liten grad. Men det er forskjell på svarene til de små og store selskapene her. 45 prosent av de store selskapene svarer at videokonferanser i stor grad vil erstatte reiser med fly.

Undersøkelsen ble utført i tidsrommet 19. til 26 oktober. 290 selskaper eller organisasjoner svarte. De fleste av svarene kommer fra det vi karakteriserer som små og mellomstore bedrifter dvs bedrifter med under 100 ansatte.

Undersøkelsen gjøres for å hente informasjon om framtidig reisemønster. Avinor deler undersøkelsen med flyselskapene slik at de bedre kan tilrettelegge sitt rutenettverk i tråd med næringslivets behov.

-Forrige undersøkelse av forretningsmarkedet ble gjort i slutten av 2020. Derfor er det av stor verdi med nye tall om dette. Det har jo skjedd viktige endringer i forutsetningene, etter som samfunnet ble gjenåpnet i september, sier Solli.

Forretningstrafikken forventes totalt sett å bli lavere i 2022 enn den var i 2019 ved Oslo lufthavn. På spørsmålet om når de spurte bedriftene forventer at flytrafikken er tilbake på nivået før korona, svarer over en tredjedel av de spurte "i løpet av 2022", mens en av fem spurte prosent svarer "aldri".

Forretningstrafikken til utlandet fra Oslo lufthavn går i størst grad til København, Stockholm og London, mens andre viktige destinasjoner er Amsterdam og Frankfurt. En høy andel av de forretningsreisende reiser direkte til sin utenlandske destinasjon fra Oslo lufthavn.

For de forretningsreisende er billettpriser det viktigste kriteriet for å velge flyselskap/flyrute, mens service, lounge og lojalitetsprogram er mindre viktig. De viktigste begrensningene for flytrafikk for forretningsreisende er myndighetenes reiseråd og reisekostnader. De reisende etterspør direkteruter, fornuftige billettpriser, høy regularitet og mulighet til å arbeide underveis på reisen.