NHO

Innhold

Viken, Oslo og Innlandet ba om mer vei og bane

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Bedriftene i Viken og Innlandet la fram tydelige prioriteringer for samferdselsministeren om ny nasjonal transportplan da de møttes i Fredrikstad torsdag.

Fra NHO Viken Oslo deltok representanter fra Kongsbergindustrien, Borregaard, CargoNet, Siemens Mobility og Batteriretur på møtet.

-Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Derfor må vi satse på prosjekter som skaper et felles bo- og arbeidsmarked i Viken og Oslo, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.

NHO Viken Oslo har lagt fire overordnede prinsipper til grunn i arbeidet med Nasjonal Transportplan:

  • Prioritere prosjekter som leder trafikk rundt Oslo. Dette for å avlaste veinettet i hovedstadsområdet og redusere gjennomgangstrafikken.
  • Sørge for at trafikk som må gjennom Oslo eller som skal til Oslo kommer raskt frem. 
  • Satse på jernbaneutbygging og kollektivtrafikk. 
  • Betydningen av gode øst-vest forbindelser.

Våre prioriteringer handler om hva vi mener skal til for å bygge sammen Oslo og Viken til et felles bo- og arbeidsmarked. Direktør for Organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø var opptatt av Intercity og tog i sitt møte med samferdselsministeren.

-Effektiv togtransport er nødvendig for å få varer ut til markedet. Dessuten må samferdselsministeren løse opp i floken rundt Oslo, la han til.

Kongsberg Teknologipark var opptatt av langsiktighet og forutsigbarhet:

-Tilgang til kompetanse og styrket konkurransekraft er aller viktigst for våre bedrifter, for våre kunder og eiere. Jeg fikk inntrykk av at samferdselsministeren tok med seg våre innspill hjem, og at han har de øverst på listen, sier administrerende direktør i Kongsberg Teknologipark Johnny Løcka.

-Alle fylkene og de fire største byene har spilt inn hvilke løsninger de ønsker i ny Nasjonal transportplan. Nå drar jeg ut for å møte dem og for å diskutere prioriteringene deres. Jeg besøker også næringslivet i regionene for å høre hvilke transportutfordringer de mener er viktigst, sa samferdselsministeren.

Knut Arild Hareide har tidligere besøkt Kristiansand, Stavanger og Ålesund, og møtene om ny Nasjonal transportplan (NTP) fortsetter senere i august i Kirkenes.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: