NHO

Innhold

Viken stenger ned – kritisk for bedriftene

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Enda flere bedrifter må stenge ned

Enda flere bedrifter må stenge ned

-Ny nedstengning i Viken kom brått på bedriftene og det påfører store utfordringer. Derfor må det på plass gode kompenserende tiltak for å sikre arbeidsplasser, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Vi står overfor en ny bølge av smitte. Det er en svært utfordrende situasjon både for samfunnet og for næringslivet. Vi støtter myndighetenes arbeid med å få ned smitten i Viken, sier Solli.

-Den økonomiske belastningen av permittering er stor for bedriftene. NHO har lenge arbeidet for at arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering burde vært satt til to dager.

- Det er også en svært tøff beskjed for mange i regionen nå inn mot påske, en periode som skulle gi et etterlengtet løft for mange, særlig innen reiseliv og handel.

-NHOs medlemsundersøkelse utført 1. – 8. mars viser at nesten alle bransjer melder om stor omsetningssvikt. Verst er det innenfor overnatting og servering, men også transport og varehandel melder om stor omsetningssvikt, sier Solli.

Se flere tall fra vår medlemsundersøkelse HER

- Vi vet av vår undersøkelse at mange bedrifter er i en hardt presset situasjon. Nedstengningen i går forsterker dette. Jeg er svært bekymret for utviklingen fremover.

- Likviditetsproblemene er størst på Ringerike, i Halden, på Øvre Romerike og i Hallingdal, viser undersøkelsen.

-Det er åpenbart at bedrifter i regioner som er avhengig av inntektene av påsketurisme vil lide stort, som for eksempel Hallingdal. Hver tiende bedrift i Hallingdal har likviditetsproblemer. Jeg er bekymret for konsekvensene, sier Solli.