NHO

Innhold

Vil gjerne åpne opp i Oslo

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Debatt om gjenåpning av Oslo under koronapandemien på Dagsnytt Atten

-Vi må både slå ned smitten og redde arbeidsplasser. Bedriftene ønsker nå å planlegge for gradvis gjenåpning.

- Nylig møtte jeg byrådsleder Raymond Johansen til debattByrådet hadde bestemt seg for å videreføre skjenkestoppen og de stengte kjøpesentrene. Jeg var glad for å høre at han delte min bekymring for de mange arbeidsplassene i de hardt rammede bedriftene. Selvfølgelig trumfer smittevern det meste, men min oppgavene er å formidle hvordan bedriftene opplever situasjonen, sier regiondirektør Nina Solli.

Høy risiko for konkurs

Serveringsstedene i Oslo har ikke kunnet servere alkohol i snart fire måneder. NHOs siste medlemsundersøkelse utført i begynnelsen av februar viser at mer enn seks av ti serveringsbedrifter i Oslo mener de står i reell fare for å gå konkurs. 

-Vi kan miste unike steder med lang historie. Disse bedriftene har gode rutiner for smittevern. NHO Reiseliv har laget gode veiledere, og det har vært arrangert smittevernkurs. Med avstandsregler, bruk av munnbind og begrensninger på antall gjester, opprettholdes smittevernet godt på serveringsstedene, sier Solli.

Veilederen Trygg servering finner du her

-Jeg får mange henvendelser fra denne bransjen. Eierne av restauranter og serveringssteder må vurdere om de skal ta permitterte tilbake, om de skal bestille varer og hvor mye de kan risikere, siden de raskt kan bli nedstengt igjen. Hvis du får beskjed på en onsdag om at du kan åpne opp på fredag, ja, så det er for lite forutsigbarhet. Sånn kan vi ikke ha det, sier Solli.

Stengte kjøpesentre

-Jeg er også skuffet over at byens kjøpesentre fortsatt må holde stengt. Vi vil nå kunne oppleve en tilstrømning til kjøpesentre i nabokommunene til Oslo. Vi ønsker ikke bilder av typen vi så da polet ble stengt og folk dro til Bærum. Det er ingen rapporter om smitte på kjøpesentre de siste ti måneder. Det tyder på et svært godt smittevernarbeid. Også her finnes det gode smittevernveiledere for detaljhandelen laget av Standard Norge.

-Når kommunene rundt letter på tiltakene, blir Oslo som en øy med de strengeste tiltakene. Dette er krevende for Oslo-bedriftene. Begrunnelsen for fortsatt stenging er at man ønsker å holde mobiliteten nede og å unngå trengsel i kollektivtrafikken. Men det er bedrifter og ansatte som må ta kostnadene og konsekvensene.

-Nå må vi ha to tanker i hodet, slå ned smitte og redde arbeidsplasser. Raymond, kan vi ha en dialog om hvordan vi kan legge til rette for en trygg og kontrollert gjenåpning av disse stedene, slik at vi redder jobbene til folk? avslutter Solli.