NHO

Innhold

Ville neppe ha investert uten kutt i selskapsskatten

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Styreleder Morten Brønstad i AMV intervjuet av Finansavisen.

Brevik Holding ville neppe investert i Askim Mek. Verksted uten kuttene i selskapsskatten. NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i NHO fnyser av analyse som viser at kutt i selskapsskatten ikke har fungert.

SSB-forsker Geir H. M. Bjertnæs mener å påvise at kuttene i selskapsskatten ikke har gitt økte realinvesteringer blant norske bedrifter. I Finansavisen kaller sjeføkonom Øystein Dørum denne forskningen for en "enøyd øvelse" og viser  til de mange andre faktorene som også påvirker selskapenes investeringsbeslutninger.  Dessuten er det for tidlig å trekke noen klar konklusjon av selskapsskattekuttene, hvorav det siste kom så sent som i år.

-Om du vil si noe om et kutt på fem prosentpoeng i selskapsskatten, så kan du ikke gjør opp regnestykket før du har implementert hele kuttet, og det skjedde først i år. Bjertnæs' data slutter i 2017, sier Dørum. 

-Selskapsskatten betales etterskuddsvis og bedrifter foretar ikke nødvendigvis investeringsbeslutninger hvert år, så det vil opplagt ta tid før de fulle effektene kommer til uttrykk i tabellene, legger han til.

Dørum er likevel mer kritisk til at Bjertnæs bare dekker en liten del av totalen.

-Han gjør ingen empirisk analyse av selskapsskatten. Det er mange andre faktorer som har påvirket investeringene i årene bak oss. Norge var i en lavkonjunktur fra slutten av 2014 til inn i 2017. Før du rendyrker alle disse andre driverne, så kan du heller ikke si noe om hvordan kutt i selskapsskatten har fungert som driver, sier sjefsøkonomen.

Styreleder Morten Brønstad i Askim Mekaniske Verksted slår fast at uten kuttene i selskapsskatten ville neppe Askim Mek. Verksted (AMV) blitt kjøpt i 2015 og snudd fra blodige underskudd til lønnsom virksomhet. 

- Det er svært mulig at vi ikke hadde tatt i prosjektet dersom situasjonen var annerledes. Da ville heller ikke arbeidsplassen blitt skapt - i hvert fall ikke i vår regi.  Vi hadde sannsynligvis ikke klart å oppnå slike resultater som har gitt grunnlaget for 40 flere årsverk så raskt, sier Brønstad til NHO om kuttene i selskapsskatten fra 2013 til nå.

Regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold mener dette er et godt case som viser at selskapsskatten ikke må være til hinder for nye arbeidsplasser.

-Eksemplet fra AMV viser at noe lavere selskapsskatt bidrar til flere arbeidsplasser og mer verdiskaping, vi har ikke råd til å ha et skattenivå som er til hinder for verdifulle arbeidsplasser og investeringer, sier Gulbrandsen.