NHO

Innhold

Ville neppe ha investert uten kutt i selskapsskatten

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Styreleder Morten Brønstad i AMV intervjuet av Finansavisen.

Brevik Holding ville neppe investert i Askim Mek. Verksted uten kuttene i selskapsskatten. NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i NHO fnyser av analyse som viser at kutt i selskapsskatten ikke har fungert.

SSB-forsker Geir H. M. Bjertnæs mener å påvise at kuttene i selskapsskatten ikke har gitt økte realinvesteringer blant norske bedrifter. I Finansavisen kaller sjeføkonom Øystein Dørum denne forskningen for en "enøyd øvelse" og viser  til de mange andre faktorene som også påvirker selskapenes investeringsbeslutninger.  Dessuten er det for tidlig å trekke noen klar konklusjon av selskapsskattekuttene, hvorav det siste kom så sent som i år.

-Om du vil si noe om et kutt på fem prosentpoeng i selskapsskatten, så kan du ikke gjør opp regnestykket før du har implementert hele kuttet, og det skjedde først i år. Bjertnæs' data slutter i 2017, sier Dørum. 

-Selskapsskatten betales etterskuddsvis og bedrifter foretar ikke nødvendigvis investeringsbeslutninger hvert år, så det vil opplagt ta tid før de fulle effektene kommer til uttrykk i tabellene, legger han til.

Dørum er likevel mer kritisk til at Bjertnæs bare dekker en liten del av totalen.

-Han gjør ingen empirisk analyse av selskapsskatten. Det er mange andre faktorer som har påvirket investeringene i årene bak oss. Norge var i en lavkonjunktur fra slutten av 2014 til inn i 2017. Før du rendyrker alle disse andre driverne, så kan du heller ikke si noe om hvordan kutt i selskapsskatten har fungert som driver, sier sjefsøkonomen.

Styreleder Morten Brønstad i Askim Mekaniske Verksted slår fast at uten kuttene i selskapsskatten ville neppe Askim Mek. Verksted (AMV) blitt kjøpt i 2015 og snudd fra blodige underskudd til lønnsom virksomhet. 

- Det er svært mulig at vi ikke hadde tatt i prosjektet dersom situasjonen var annerledes. Da ville heller ikke arbeidsplassen blitt skapt - i hvert fall ikke i vår regi.  Vi hadde sannsynligvis ikke klart å oppnå slike resultater som har gitt grunnlaget for 40 flere årsverk så raskt, sier Brønstad til NHO om kuttene i selskapsskatten fra 2013 til nå.

Regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold mener dette er et godt case som viser at selskapsskatten ikke må være til hinder for nye arbeidsplasser.

-Eksemplet fra AMV viser at noe lavere selskapsskatt bidrar til flere arbeidsplasser og mer verdiskaping, vi har ikke råd til å ha et skattenivå som er til hinder for verdifulle arbeidsplasser og investeringer, sier Gulbrandsen.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: