NHO

Innhold

Arrangement, NHO Viken Oslo

Årsmøte i NHO Viken Oslo 2021

5. mai 2021, Kl. 15:00–16:00 Digitalt møte Microsoft Teams
Påmeldingsfrist 29. april kl. 12:00

Øystein Dørum sittende fremoverlent

Velkommen skal du være til digitalt årsmøte for daglige ledere i medlemsbedrifter i Viken og Oslo. Før vi starter selve årsmøtet, med tilhørende dagsorden, har vi invitert sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum.

Øystein Dørum vil redegjøre for «rikets tilstand» med utgangspunkt i NHOs "Økonomisk overblikk" fra første kvartal. Som Dørum selv sier; «..helt siden påsken i fjor har krisen for mange vært to skritt frem og ett tilbake - igjen og igjen.» Hva venter oss i fremtiden?

DAGSORDEN

1. Åpning ved styreleder for NHO Viken Oslo, Martin Holmen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Fastsettelse av forretningsorden. Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen.
4. Årsrapport for NHO Viken Oslo ved regiondirektør Nina Solli     
5. Valg av styreleder og styremedlemmer iht. vedtekter
6. Valg av strategisk råd
7. Valg av valgkomité
8. Valg av representanter og vararepresentanter til NHOs representantskap og til NHOs Generalforsamling
9. Innkommende forslag/saker (sendt styret innen utgangen av 27. april)
10. Avslutning ved styreleder for NHO Viken Oslo

NHO Vikens Oslos økonomi er underlagt NHO Sentralt og skal ikke behandles i årsmøtet.

Velkommen skal du være og vel møtt.

Med vennlig hilsen

Martin Holmen (sign.)                 Nina Solli (sign.)   
Styreleder                                           Regiondirektør
NHO Viken Oslo                              NHO Viken Oslo  

 
PRAKTISK

Innkommende forslag/saker: 
Eventuelle forslag/saker til årsmøtet må sendes administrasjonen innen 27. april. 
Send epost til Marianne her.
Innkalling: 
Inkalling kommer når påmeldingsfristen er gått ut.
Informasjon:
Årsmøtepapirene vil etter påmeldingsfristen sendes ut til alle påmeldte.