NHO

Innhold

Arrangement

Frokostmøte: Arbeidslivskriminalitet

13. nov 2019, kl. 07:30–09:30 BB110, Bangeløkka Næringspark Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 DRAMMEN
#005

Hvordan kan vi sammen hindre arbeidslivskriminalitet? Her kommer tips og råd for hva du bør tenke på for å sile ut useriøse aktører når du skal kjøpe inn varer og tjenester.

Arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner i året, ifølge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse. Det har vi ikke råd til å la fortsette.

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for ca. 500 mrd. kroner årlig. Hvordan kan innkjøpsmakten brukes som påvirkning? Nelfo Buskerud og NHO Viken Oslo inviterer deg som daglig leder eller innkjøper til debatt om hvilke tiltak vi sammen kan gjøre for et seriøst arbeidsliv. 

PROGRAM

I NHO Viken Oslos medlemsundersøkelse svarer to av tre at deres bedrift blir påvirket av useriøse aktører. Det er liten tvil om at kampen mot arbeidslivskriminalitet må føres på flere fronter, både av partene i arbeidslivet, myndighetene, politiet og kommunene. Her er de samlet!

Styreleder i Nelfo Buskerud, Jarle Popperud, er ordstyrer i morgentimene.

07:30 - 08:00

Frokost og morgenmingel til god kaffe

08:00 - 09:30
INNLEGG FRA:
  • Fredrik Dahl, Politibetjent, A-krim senteret i Tønsberg, Operativ gruppe Buskerud
  • Sindre Juel Berg, konstituert adm. dir i Vekstaksen Eiendom
  • Vegard Bjerk, Innkjøpsrådgiver i Drammen kommune
PANELSAMTALE MED:
  • Øystein Seljeflot, Advokat i EBA
  • Morten Nygård Bakke, Næringspolitisk fagsjef i NHO Viken Oslo
  • Jan Petter Gundersen, Regionnestleder i LO Buskerud
  • Fredrik Dahl, Politibetjent, A-krim senteret i Tønsberg, Operativ gruppe Buskerud
  • Sindre Juel Berg, Konstituert adm. dir i Vekstaksen Eiendom
  • Vegard Bjerk, Innkjøpsrådgiver i Drammen kommune
NYTTIG VERKTØY
  • Cathrine Opstad Sunde, Advokat i NHO for område Arbeidsliv, presenterer NHOs online akrim-verktøy. Verktøyet er god støttefunksjon der innkjøpere og bedrifter blir tryggere på å foreta riktige valg som motarbeider akrim.

Velkommen skal du være!